Ontdek de bijbehorende producten

Hoe een tak 21-verzekering kiezen?

Zijn rendementen uit het verleden een indicatie?

​Tak 21-beleggingsverzekeringen kunt u met elkaar vergelijken aan de hand van hun financiële informatiefiches. Daarin worden onder andere de rendementen uit het verleden vermeld. Ze geven een indicatie van het potentieel voor de toekomst, maar vormen zeker niet het enige criterium om uw keuze te maken.

​De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomstige prestaties van een tak 21-beleggingsverzekering. Er zijn namelijk twee factoren die dat rendement bepalen:

  1. de gewaarborgde rentevoet
    Dit is de zekere factor. De rentevoet die geldt op het moment van uw storting blijft, voor die storting, behouden voor de rest van de looptijd van uw contract.
  2. de winstdeling
    Dit is de onzekere factor. Verzekeraars bepalen jaar per jaar of ze al dan niet een winstdeling toekennen.

 

Rendementen uit het verleden werden mogelijk verhoogd met een winstdeling. Maar er bestaat geen garantie dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Als de verzekeraar een jaar geen winstdeling toekent - wat in moeilijkere economische tijden zeker mogelijk is - blijft het totaalrendement beperkt tot de gewaarborgde rentevoet.

Daarom staart u zich best niet blind op de rendementen uit het verleden. Verzekeraars mogen er ook niet meer mee uitpakken in hun reclame indien hun winstdeling niet contractueel vast ligt. Toch staan de rendementen wel vermeld op de financiële informatiefiche van elke beleggingsverzekering. Want vooral bij beleggingsverzekeringen die al meerdere jaren bestaan, geven de rendementen uit het verleden toch een indicatie voor het potentieel van het product. En dat helpt u om u een totaalbeeld van de verzekering te vormen en een keuze te maken. Uw verzekeringsadviseur kan u daar alleszins bij helpen.

Verminderen