Staatsbon of een tak 21-beleggingsverzekering?
Ontdek de bijbehorende producten

Staatsbon of een tak 21-beleggingsverzekering?

Vergelijk twee veilige beleggingen

​Regelmatig brengt de Schatkist een Belgische staatsbon uit. Maar wat is nu precies het verschil met een tak 21-levensverzekering, die andere veilige belegging op langere termijn?

​Vanaf 4 december 2014 brengt de Schatkist een nieuwe staatsbon uit. Voor het eerst ligt de looptijd op tien jaar. De Schatkist kiest voor een langere looptijd dan de gebruikelijke acht jaar “om een iets hogere rentevoet te bieden”. Die rentevoet is vastgelegd op 1,10 %.

De staatsbon heeft echter een interessant alternatief, namelijk de tak 21-levensverzekering.

Wat is het verschil tussen een staatsbon en een tak 21-levensverzekering?

  • Intekenen
 

tak 21: u kunt intekenen en in de meeste gevallen bijstorten wanneer u wilt.

staatsbon: u tekent in tijdens een bepaalde periode, bijstorten is niet mogelijk.
 
  • Looptijd
 
tak 21: minstens acht jaar en één dag (om roerende voorheffing te vermijden).
 
staatsbon: drie, vijf, acht of tien jaar. De looptijd wordt vastgelegd bij de uitgave van de staatsbon.
 
  • Opbrengst
 
tak 21: gegarandeerde rentevoet voor een lange periode (meestal acht jaar). Interesten worden niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd: d.w.z. dat de interesten bij het gespaarde reserve gevoegd worden en zo mee zorgen voor de aangroei van uw eindkapitaal. U ontvangt dus interest op de interest.
 
EXTRA TROEF: winstdeling mogelijk. Als de lange termijnrente stijgt, profiteert u daarvan mee via de eventuele winstdeling.
 
staatsbon: gegarandeerde rentevoet voor de volledige looptijd. Geen winstdeling.
 
  • Fiscaliteit
 
tak 21: u betaalt geen roerende voorheffing als u de verzekering minstens acht jaar en één dag houdt.
 
staatsbon: u betaalt 27 % roerende voorheffing op de interesten.
 
  • Bij overlijden
 
tak 21: u beslist zelf naar wie de reserve van uw tak 21 gaat als u overlijdt. Die begunstigde ligt vast in uw contract.
 
staatsbon: u kunt niet kiezen naar wie de waarde van uw staatsbon gaat. Ze wordt verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen.
 
  • Beschikbaarheid van uw geld
 
tak 21: u kunt uw tak 21-levensverzekering gedeeltelijk afkopen. In bepaalde gevallen betaalt u afkoopkosten.
Let op: als u afkoopt tijdens de eerste acht jaren van uw contract, moet u wel roerende voorheffing betalen.
 
staatsbon: u kunt uw staatsbon vóór zijn vervaldag verkopen op de beurs. De waarde hangt dan af van de beurskoers.
 
  • Veiligheid
 
tak 21:  bescherming tot 100 000 euro per verzekeringsnemer bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij. Maar door de vele wettelijke beschermingsmechanismen is het risico dat een verzekeraar failliet gaat bijzonder klein.
 
staatsbon:  geen bescherming, maar het risico dat de Belgische overheid failliet gaat, is zeer klein.
Verminderen