tak 23
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een gestructureerd product?

​Een gestructureerd product combineert een aantal financiële instrumenten. De rentedragende component waarborgt een minimumterugbetaling op eindvervaldag. De risicodragende component is bedoeld om een potentiële meerwaarde te bereiken. Risico en rendement hangen af van zowel de rentedragende als de risicodragende component.

Kenmerken

Elk gestructureerd product biedt een andere combinatie van financiële instrumenten. Alle gestructureerde fondsen hebben wel deze kenmerken gemeen:

  • een beperkte onderschrijvingsperiode,
  • een vaste einddatum,
  • een minimumterugbetaling op einddatum. Dit betekent dat u op de einddatum de nettopremie (dus exclusief taksen en instapkosten) volledig of gedeeltelijk terugkrijgt,
  • spelen in op actuele thema’s en marktopportuniteiten.
Verminderen

Rendement en risico’s

Een structuurproduct tracht altijd een hoger rendementspotentieel te beogen dan een spaarproduct. Het risico is afhankelijk van het beschermingsniveau dat u kiest. Kiest u voor een combinatie met een hoog rendementspotentieel, dan zal het structuurproduct wat meer risico’s nemen. Een structuurproduct met minder risico’s levert vaak minder hoge rendementen op.
Verminderen

Uw profiel

Een gestructureerd product moet aangepast zijn aan uw behoeften, verwachtingen, ervaring met beleggingen, beleggingshorizon en financiële draagkracht. Laat u goed informeren en zorg ervoor dat u duidelijke informatie krijgt.
Verminderen