Obligatie, investeren, beleggen
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs, een manier voor een onderneming om financiële middelen bij elkaar te krijgen. Ondernemers die een bedrijf willen opstarten, kunnen aandelen en obligaties uitgeven waarin spaarders kunnen beleggen.

Als u een obligatie koopt, leent u geld aan een tegenpartij, ook de emittent van de obligatie genoemd. In ruil daarvoor ontvangt u een vergoeding of interest. Op de einddatum krijgt u doorgaans 100 % van uw kapitaal terug.

Er bestaan verschillende soorten obligaties, de voornaamste zijn de bedrijfsobligaties (corporates) en de obligaties uitgegeven door de overheid, namelijk staatsobligaties of staatsbons (Govies). Er bestaan ook obligaties die gecombineerd worden met een afgeleid product (Structured) en nog enkele andere.

Obligaties kunnen een hoger rendement opleveren dan spaarproducten, naargelang de solvabiliteit van de tegenpartij (de capaciteit om de lening terug te betalen en de eraan verbonden interesten). Periodiek wordt dan een coupon (dat wil zeggen de opbrengst van de obligatie) verdeeld. Merk op dat er geen kapitaalsbescherming is en dat de coupon en de terugbetaling afhangen van de solvabiliteit van de emittent van de obligatie. Heel wat emittenten hebben een ‘rating’, die hun solvabiliteit bepaalt. Een goede rating begint vanaf BBB (Investment Grade). Beleggen in obligaties met een minder goede rating wordt als zeer risicovol beschouwd.

De prijs van de obligatie varieert tijdens de looptijd. Als de rentevoeten dalen, stijgt de prijs van de obligatie en omgekeerd.

Bijna alle financiële verzekeringen (behalve degene die 100 % in aandelen beleggen) omvatten een luik obligaties, wat een goede risicodiversificatie mogelijk maakt.

Verminderen