Ontdek de bijbehorende producten

De kosten van tak 21 in een handig overzicht

Ondanks de kosten, interessante formule!

​Aan een tak 21-levensverzekering kunnen kosten verbonden zijn. Die staan overzichtelijk vermeld op de financiële infofiche. Toch blijft tak 21 een interessante spaar- en beleggingsformule.

​De meest voorkomende kosten van een tak 21-levensverzekering zijn:

  • de premietaks van 2 % op de premies die u betaalt. De verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid. Bij pensioensparen betaalt u geen premietaks.
  • de instapkosten: bij de start van uw contract betaalt u een percentage van de premie als instapkost. Dit bedrag gaat meestal deels naar de verzekeraar en deels naar de tussenpersoon die u de tak 21-verzekering verkoopt.
  • de beheerskosten: bij sommige producten wordt er maandelijks of jaarlijks een percentage op de reserve aangerekend voor het beheer van uw verzekering. Dit gebeurt op een transparante manier, zodat u altijd weet welke beheerskost u precies betaalt.
  • de uitstapkosten: als u vóór het einde van uw contract een bedrag uit uw verzekering opvraagt, betaalt u daarop een bepaald percentage als uitstapkost. Dat percentage daalt soms naarmate de einddatum nadert. In bepaalde gevallen bent u bij zo’n vervroegde uitstap ook een conjuncturele schadevergoeding verschuldigd, bijvoorbeeld als de interestvoeten op de markt op dat moment hoger zijn dan de rentevoet van uw levensverzekering.
    Bij sommige producten betaalt u geen uitstapkosten.

 

U vindt een overzicht van de kosten op de financiële informatiefiche van uw tak 21-levensverzekering. We raden u aan om die fiche goed te overlopen: niet alleen als u een tak 21-verzekering overweegt, maar ook als u geïnteresseerd bent in een ander spaar- of beleggingsproduct.

Verminderen

De voordelen van tak 21

​Zeker als u de kosten van tak 21 gespreid over de hele looptijd van uw verzekering bekijkt, wegen de voordelen van deze levensverzekering er ruimschoots tegen op:

 

Bron: Wikifin

Verminderen