student kot
Ontdek de bijbehorende producten

Is uw kotstudent goed verzekerd?

Uw eigen brandverzekering kan volstaan

​U huurt voor uw zoon of dochter een studentenkot. Als huurder bent u (mee) aansprakelijk voor schade aan dat kot. En voor de schade die derden ondervinden door bijvoorbeeld een uitslaande brand in uw kot. Bovendien wilt u de inboedel van uw student verzekeren, ook tegen diefstal. Voor dit alles kan uw eigen brandverzekering een oplossing bieden.

Huurderaansprakelijkheid

​Net als in uw huis kan ook in een kot dat u huurt schade optreden: brand, waterschade, de implosie van een tv,… En ook schade aan derden is daarbij niet uitgesloten. Denk maar aan een uitslaande brand, water dat naar de buren sijpelt,… De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij u, de huurder van het kot. Tenzij u het tegendeel kan bewijzen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van overmacht of fout van een derde. Om die huurderaansprakelijkheid te verzekeren, is een woningverzekering nodig. Heel vaak wordt een kot (al dan niet gratis) meeverzekerd in de brandverzekering van uw eigen huis (hoofdverblijfplaats). Om er zeker van te zijn dat de waarborgen volstaan, checkt u ze best even.
Gaat uw kind op kot in het buitenland, controleer dan zeker of dit gedekt is in uw woningverzekering. Bij Top Woning van AG Insurance is dit alleszins het geval en dekt uw contract ook uw aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde studentenkot op voorwaarde dat het contract onderschreven is voor uw hoofdverblijfplaats en dat de schade binnen de onderschreven waarborgen valt.

Verminderen

Inboedel

Natuurlijk heeft uw student ook eigen spullen meegenomen of gekocht: meubels, een laptop, smartphone, … Deze inboedel is vaak meeverzekerd in uw eigen woningverzekering, al controleert u best of dat effectief het geval is met uw verzekeringscontract. Ga daarbij ook na of het verzekerde kapitaal volstaat om uw eigen inboedel en die van uw zoon of dochter te dekken
Verminderen

Diefstal niet vergeten

Vergeet niet om een extra diefstaldekking af te sluiten voor de spullen van uw student, want de diefstaldekking van uw woningverzekering geldt niet of slechts beperkt voor een studentenkot. Wist u trouwens dat Pack Diefstal+  van AG Insurance uw wereldwijde diefstaldekking uitbreidt? Met deze extra dekking worden bepaalde in de diefstalverzekering voorziene limieten immers verdubbeld. En door dit Pack is ook de diefstal van inhoud in het studentenkot gedekt tot 14.515 EUR (Abex 858).

Tenslotte moet u zorgen voor een goede aansprakelijkheidsverzekering voor uw student: schade aan een derde is immers sneller berokkend dan u denkt. Vertrekt uw student met Erasmus of voor een aanvullende opleiding naar een land buiten Europa, check dan zeker of de verzekering daar ook geldt.

Bronnen:
www.assuralia.be

Verminderen