Pack Home & Assist+
Bijstand, zelfs zonder schade, en extra bescherming voor uw woning en de inboedel.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten de een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg Pack Home & Assist+.
Bijstand de klok rond

U hebt dringende bijstand nodig aan uw huis of appartement? Met Home Assist is dit zo geregeld, zelfs zonder gedekt schadegeval.

Ook schroeischade verzekerd

Hitte veroorzaakt ook schade zonder vlammen of rook. Met de verzekering Pack Home & Assist+ van AG Insurance krijgt u een vergoeding tot 2.500 euro***.

Elektro en multimedia verzekerd tegen aankoopwaarde

Uw elektrische of elektronische toestellen zijn een kostbaar bezit, maar dalen vlug in waarde. Niet zo in het Pack Home & Assist+.

Ruimere dekking bij diefstal

Een verdubbeling van de schadevergoedingslimiet in meerdere gevallen. En zit uw kind op kot, dan is ook zijn of haar inboedel verzekerd tegen diefstal.

 


Waarvoor kan ik Pack Home & Assist+ gebruiken?

U wilt uw eigen huis of appartement en de inhoud ervan zo volledig mogelijk beschermen. Pack Home & Assist+ verenigt voor u verschillende interessante extra’s als uitbreiding van uw Top Woning-brandverzekering van AG Insurance. Zo ontvangt u een volledige vergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*, tenzij bij schade na uitwerking van elektriciteit (waarvoor de contractuele vrijstelling steeds van toepassing is).

Bovendien kunt u rekenen op bijstand voor uw woning. Gaat uw elektrische garagepoort niet meer dicht? Start de verwarmingsketel niet meer op? Of hebt u andere dringende hulp nodig voor uw huis of appartement? Dan staat Home Assist dag en nacht voor u paraat. Zelfs zonder gedekt schadegeval.

Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus
Bijstand, zelfs zonder schadegeval, en extra bescherming voor uw woning en inhoud
Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?
 • Een schadevergoeding zonder vrijstelling
  U ontvangt een volledige schadevergoeding, als de schade meer bedraagt dan 1050 euro*. Zonder enige vrijstelling! Is het schadebedrag lager? Dan is de contractuele vrijstelling van 245 euro** van toepassing. Deze contractuele vrijstelling geldt ook altijd voor elektrische risico's.
 • Elektrische en elektronische toestellen terugbetaald tegen de aankoopprijs
  Ook al daalt de prijs van elektrische of elektronische toestellen supersnel, u ontvangt toch steeds een schadevergoeding die gelijk is aan de aankoopprijs. En dit gedurende 3 jaar na aankoop voor pc's en multimediamateriaal en tot 7 jaar voor andere toestellen. 
   
  Een voorbeeldje :
  U kocht 2 jaar geleden een flatscreen voor 2500 euro en een tablet voor 800 euro. Door waterschade raken beide toestellen volledig beschadigd.
​ ​ Zonder Pack Home & Assist+ ​ Met
Pack Home & Assist+
De vergoeding in nieuwwaarde (= de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt​ : Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen​
Flatscreen ​

1.950 EUR​

2.500 EUR
Tablet ​
400 EUR
800 EUR 
Contractuele vrijstelling
245 EUR**
0 EUR
Schadevergoeding ​
2.105 EUR
3.300 EUR
 • Home Assist: bijstand zonder schadegeval de klok rond
  Uw elektrische garagepoort is geblokkeerd? Uw verwarmingsketel start niet meer op? Uw kind heeft een speelgoedje laten vallen in de wc, waardoor die verstopt is?
  We sturen een technieker ter plaatse als een accidenteel voorval het normale gebruik van de woning verstoort. We nemen de verplaatsingskosten en de eerste 2 werkuren ten laste met een maximum van 200 euro. Zonder vrijstelling en tot drie keer per jaar!
 • Verdubbeling van de vergoedingsgrenzen bij diefstal
  Als u deze waarborg onderschreven hebt in uw Top Woning-brandverzekering, dan krijgt u in sommige gevallen bij diefstal een verdubbeling van de maximale schadevergoeding. Dit is zo bij diefstal van juwelen, inbraak in een bijgebouw of een overval op straat. Bovendien wordt de dekking uitgebreid tot de inhoud van het studentenkot van uw kinderen.
 • Een belangrijke financiële ondersteuning voor medische en begrafeniskosten
  U raakt geblesseerd door een schadegeval dat gedekt is in uw contract van de Top Woning-brandverzekering? Of u bent het slachtoffer van een CO-vergiftiging? Dan betaalt Pack Home & Assist+ u de medische kosten of begrafeniskosten bij een overlijden terug.
 • Dekking van schroeischade
  En u hebt recht op een vergoeding tot 2.500 euro*** bij schroeischade. Dat is de schade die veroorzaakt wordt door hitte zonder vlammen of rook (bv. een gaatje in een gordijn door een lamp die te dicht staat). 


*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)
***Afgerond geïndexeerd bedrag (2517,29 euro - ABEX 744 juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​De waarborgen in Pack Home & Assist+ zijn geldig in België bij schade aan uw huis of appartement of de inhoud.

Maar ook wereldwijd bent u verzekerd voor de inboedel die u tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus
 
Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus
Bijstand de klok rond
Wat doe ik bij schade?
U moet maar één telefoontje doen en een specialist neemt uw dossier ter harte.

Bijstand nodig?
Bij dringende problemen met uw woning, staat er 24 uur per dag iemand klaar om u te helpen. Een technicus komt bij u thuis en AG Insurance komt tot driemaal per jaar tussen in de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren, tot maximaal 200 euro.
Hebt u problemen met uw slot of bent u uw sleutels verloren, dan moet u maar even bellen en een slotenmaker passeert.
 
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Een schadegeval Natuurrampen dat verzekerd is volgens de waarborg ‘Natuurrampen – Tariferingsbureau’.
- De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
      - Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
      - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De waarborg Home Assist : herstelling van meters van nutsleidingen en onderhoudswerken;

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.