Pack Veiligheid
Een aantal extra voordelen boven op de diefstalverzekering als beloning voor de beveiliging van uw woning tegen indringers.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Veiligheid wordt aangeboden onder voorwaarden. Zie hieronder.
Dubbele vergoedingsgrens voor juwelen

De maximale schadevergoeding voor uw gestolen juwelen wordt verdubbeld.

Integrale terugbetaling van gestolen voorwerpen

U kunt rekenen op een vergoeding zonder limiet per voorwerp voor al uw gestolen bezittingen.

Psychologische bijstand

U kunt voor maximaal 5 sessies terecht bij een gespecialiseerde psycholoog na een overval of diefstal of een ernstig schadegeval aan uw woning.

Altijd een optimale schadevergoeding

In geval van diefstal geniet u een optimale schadevergoeding, zelfs als u het alarmsysteem vergat in te schakelen bij afwezigheid.

 

Waarvoor kan ik Pack Veiligheid gebruiken?

U bent een voorzichtige huiseigenaar die kiest voor bijkomende bescherming tegen diefstal. Pack Veiligheid biedt u als beloning altijd de vijf voordelen boven op de diefstalverzekering in Top Woning van AG Insurance.

Als uw alarmsysteem bovendien voldoet aan het C@AG-label* dan geniet u volgende voordelen daar bovenop:

 • Vergoeding zonder aftrek van de vrijstelling.
 • Korting van 10 % op de diefstalpremie én het Pack Veiligheid.
Wat biedt Pack Veiligheid voor mij?
 
Wat biedt Pack Veiligheid voor mij?
 • Extra schadevergoeding bij diefstal
  U ontvangt na diefstal een bijkomende schadevergoeding van 10 %. U kunt deze som gebruiken voor de extra of onverwachte kosten.
 • Dubbele vergoedingsgrens voor juwelen
  Uw juwelen hebben vaak een emotionele waarde. Maar ze hebben daarnaast ook een financiële waarde. In de woningverzekering is de vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen vastgelegd op 10 % van de waarde van uw inboedel. Pack Veiligheid verdubbelt deze grens. Als uw woningverzekering berekend is op basis van het aantal ruimten van de woning, het zogenoemde Minisysteem, is dit 1.603,76 euro** vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Pack Veiligheid verhoogt deze grens tot 3.207,52 euro** vermenigvuldigd met het aantal ruimten.
 • Integrale terugbetaling van gestolen voorwerpen
  U wilt uw waardevolle bezittingen graag volledig beschermen. In de gewone woningverzekering is er een vergoedingsgrens vastgelegd per voorwerp. Pack Veiligheid schaft deze grens af zodat u steeds vergoed wordt voor de totale waarde per voorwerp.
 • Psychologische bijstand
  U wilt uw normale leven vlug weer oppikken na een overval of diefstal of een ernstig schadegeval aan uw woning. U kunt hiervoor dag en nacht een beroep doen op een gespecialiseerde psycholoog die u tot 5 sessies psychologische bijstand verleent. Dit kan ook telefonisch als u in het buitenland bent. 
 • Altijd een optimale schadevergoeding
  Zelfs als u in geval van diefstal het alarmsysteem niet ingeschakeld had, geniet u een optimale schadevergoeding en krijgt u altijd de bovenstaande voordelen toegekend.

Als bovendien uw alarmsysteem voldoet aan de vereisten het C@AG-label* dan geniet u volgende voordelen daar bovenop:

 • Vergoeding zonder aftrek van de contractueel vrijstelling van 245 euro*** als de schade bij diefstal meer bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling en u kunt bewijzen dat uw alarmsysteem ingeschakeld was op het moment van de diefstal.
 • Korting van 10 % op de diefstalpremie en het Pack Veiligheid.


*C@AG is een kwaliteitslabel ontwikkeld door AG Insurance voor geconnecteerde alarm- en monitoringsystemen. Op dit moment voldoet enkel het product SecuritasHome aan de vereisten van het C@AG-label. Meer informatie over de voorwaarden van dit label en de door AG Insurance erkende producten is hier beschikbaar.
** Geïndexeerde bedragen - ABEX 744 juli 2015
*** Geïndexeerde afgeronde bedragen (244,42 euro - Index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt Pack Veiligheid toevoegen aan uw woningverzekering als u verzekerd bent tegen diefstal en voldoet aan de volgende voorwaarden:
Uw woning moet uitgerust zijn met een elektronische installatie tegen indringers verbonden met een bewakingscentrale.

 • U hebt een INCERT-certificaat van uw installateur gekregen of u hebt een alarmsysteem dat voldoet aan de vereisten van het C@AG-label*, zoals SecuritasHome.
 • U moet een onderhoudscontract afsluiten bij de installateur

U bent dan extra verzekerd voor de inhoud in uw woning (in België), maar ook in het buitenland bij (poging tot) diefstal met bedreiging of geweld. Ook de inboedel die u meeneemt naar uw tijdelijke verblijfplaats in het buitenland (vakantieverblijf, hotel, ...) is verzekerd.

Vaak vergeten mensen hun alarmsysteem op te zetten als zij hun woning verlaten. Wij raden aan hiervoor waakzaam te zijn. Zelfs als u uw woning voor slechts enkele minuten verlaat, is het verstandig om uw systeem te activeren. Alleen zo geeft u dieven geen kans!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
 
Wat doe ik bij schade?
 
Wat doe ik bij schade?

​U onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal, poging tot diefstal of agressie:

 1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;
 2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;
 3. Vergeet niet om uw bank- of kredietkaarten te blokkeren als die gestolen zijn;
 4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
- Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
- Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Veiligheid
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!