Pack Woning+
De perfecte aanvulling op uw brandverzekering Top Woning. Voor nog meer bescherming en een ruimere vergoeding.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een Top Woning-brandverzekering bij AG Insurance hebben onderschreven, kunnen Pack Woning+ kiezen.
Elektro verzekerd tegen aankoopprijs

U ontvangt bij schade aan uw elektronische of elektrische toestellen een vergoeding die gelijk is aan de prijs die u betaald hebt.

Vergoeding bij hospitalisatie

U hebt recht op een vergoeding als u in het hospitaal belandt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is in Top Woning.

Gunstige vergoeding bij diefstal

U geniet een verhoogde schadevergoeding bij diefstal, ook voor uw juwelen.

 


Waarvoor kan ik Pack Woning+ gebruiken?

U bent voor uw eigen woning op zoek naar een uitgebreide bescherming? De verzekering Pack Woning+ van AG Insurance verenigt voor u verschillende interessante extra’s als uitbreiding van uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance.

Zo ontvangt u een volledige vergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*. U hebt wel steeds een contractuele vrijstelling van 245 euro** bij schade na uitwerking van elektriciteit (bv. na kortsluiting).

Woningverzekering: Pack Woning Plus
 
Wat biedt Pack Woning+ voor mij?
 • Een vergoeding zonder vrijstelling
  Bedraagt de schade meer dan 1050 euro*, dan ontvangt u een volledige vergoeding. Zonder vrijstelling! Is het schadebedrag lager? Dan is de contractuele vrijstelling van 250 euro** van toepassing. Dit is ook het geval voor elektrische risico's.
 • Elektrische en elektronische toestellen terugbetaald tegen aankoopprijs
  Ook al verliezen elektrische en elektronische toestellen snel hun waarde, u ontvangt toch altijd een schadevergoeding die gelijk is aan de aankoopprijs. Tot 3 jaar na aankoop voor pc's en multimediamateriaal en tot 7 jaar voor de andere toestellen.   

  Een voorbeeld:
  U kocht 2 jaar geleden een flatscreen voor 2.500 euro en een tablet voor 800 euro.
  Door waterschade raken beide toestellen volledig beschadigd. 
​ ​Zonder Pack Woning+Met Pack Woning+
De vergoeding in nieuwwaarde (=de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt :Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen
en zonder vrijstelling:
Flatscreen1.950 EUR​2.500 EUR​
Tablet
400 EUR​800 EUR​
Contractuele vrijstelling245 EUR​**0 EUR​
Schadevergoeding
2.105​ EUR
3.300 EUR​
 • Verdubbeling van de vergoedingsgrens bij diefstal
  U krijgt in sommige gevallen bij diefstal een verdubbeling van de maximale schadevergoeding, als u de waarborg diefstal hebt onderschreven. Dit is zo bij diefstal van juwelen, inbraak in een bijgebouw of een overval op straat.
 • Een belangrijke financiële steun voor medische en begrafeniskosten
  U raakt gehospitaliseerd door een schadegeval dat gedekt is in het basiscontract van Top Woning of door vergiftiging door koolstofmonoxide? Dan krijgt u een forfaitaire vergoeding voor de hospitalisatie of begrafenis van een van de gezinsleden.
*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U geniet de waarborgen uit Pack Woning+ in België bij schade aan uw woning of de inhoud. Maar ook wereldwijd bent u verzekerd voor de inboedel die u tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering: Pack Woning Plus
 
Woningverzekering: Pack Woning Plus
 
Wat doe ik bij schade?
 • ​U moet maar één telefoontje doen en een specialist neemt uw dossier ter harte;
 • Die helpt u bij het nemen van de eerste dringende maatregelen en regelt voor u de bewaking van uw woning mocht dit nodig zijn;
 • Hij neemt uw dossier ter harte zodat u kunt rekenen op adequate bijstand en het zo snel mogelijk afgehandeld wordt.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Een schadegeval in natuurrampen dat gedekt wordt door de waarborg Natuurrampen Tariferingsbureau.
- De algemene uitsluitingen waarin Top Woning voorziet zoals:
​         - De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
         - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering: Pack Woning Plus
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.