CO-vergiftiging, boiler, verwarming, badkamer, koolstofmonoxide
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe vermijd ik een CO-vergiftiging?

​Jaarlijks zijn honderden Belgen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Koolstofmonoxide (CO) wordt in huis vooral veroorzaakt door een slecht afgestelde verwarmingsketel, boiler, convector, ... of een slecht onderhouden schoorsteen, kachel, inbouwcassette, ... Nochtans kunt u veel ongevallen vermijden door preventief gedrag.

Koolstofmonoxide of CO is een gas dat gevormd wordt door een onvolledig verbranding van onder meer fossiele brandstoffen. Koolstofmonoxide is kleur- en geurloos en erg giftig. Hierdoor is het gas gevaarlijk. Koolstofmonoxide maakt in huis dan ook jaarlijks slachtoffers.

Verminderen

Een aantal eenvoudige preventietips tegen CO-vergiftiging

  • Begin alvast met een goede verluchting van de woning gedurende minstens 10 minuten per dag.
  • Laat elke winter uw verwarmingstoestellen nakijken door een gekwalificeerde vakman.
  • Laat eenmaal per jaar uw schoorsteen vegen. Een goed onderhouden schoorsteen is zeer belangrijk.
  • Respecteer de gebruiksaanwijzingen van verbrandingstoestellen zoals aangegeven door de fabrikant.
  • Gebruik draagbare verwarmingstoestellen niet continu, maar met tussenpozen.
  • Verwarm u nooit met apparaten die hiervoor niet dienen (kookplaat, oven, ...)
  • Blokkeer nooit de luchttoevoer en ventilatieopeningen. Dek ze ook nooit met iets af.
Verminderen

Wat is het nut van CO-detectoren?

De enige manier om het kleur- en geurloze gas koolstofmonoxide op te sporen is door een CO-detector te installeren. Die meet de CO-concentratie in de lucht en geeft een geluidsalarm net vóór de hoeveelheid koolstofmonoxide een gezondheidsrisico vormt.

Er bestaan verschillende modellen op de Belgische markt. Maar let erop dat het model dat u kiest, beantwoordt aan de NBN EN 50291-normen.

Opgelet: een rookdetector vervangt geen CO-detector! Deze twee detectoren zijn complementair.

Verminderen

En hoe zit het met mijn verzekering?

​In principe dekt een brandverzekering enkel schade aan goederen en dus niet uw lichamelijke letsels als u het slachtoffer bent van een brand of CO-vergiftiging. Maar hebt u Pack Woning+ of Pack Home & Assist+ onderschreven als uitbreiding op uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance, dan kunt u toch rekenen op een tussenkomst in de hospitalisatiekosten bij een CO-vergiftiging (of in de begrafeniskosten bij een overlijden)!

Verminderen

Wist u dat?

In 2013 waren er in de Belgische woningen 358 ongevallen met CO-vergiftiging te wijten aan verbrandingstoestellen. Zij zorgden voor 905 slachtoffers, waarvan er 25 overleden zijn.
Boilers alleen al zijn goed voor meer dan een derde van deze ongevallen.

Verminderen