Renoveren of bouwen

Renoveren of bouwen

Checklist voor een doordachte keuze

Een huis renoveren of bouwen? Moeilijke keuze! Met deze checklist breng je alle voor- en nadelen in kaart en hak je de knoop door.

Checklist: bouwen of renoveren?

Het aanbod aan bestaande woningen is best groot. Langs de ene kant betekent dat een uitgebreide keuze qua locatie, stijl en budget. Langs de andere kant kan je bij een nieuwbouw dan weer makkelijker zelf de indeling en materialen kiezen.
Mensen denken vaak dat nieuw bouwen sowieso duurder is dan renoveren. Maar het is maar op welke termijn je het bekijkt. De aankoop van je grond en de bouwwerken nemen natuurlijk meteen een hap uit je budget, maar je kunt het wel goed op voorhand inschatten. Wanneer je daarentegen een woning koopt om te renoveren, durven er al eens onverwachte kosten opduiken. Je moet ten slotte ook rekening houden met het feit dat je op langere termijn in een nieuwbouw minder energie- en onderhoudskosten hebt en een hoge verkoopwaarde.
De btw voor renovaties in een gebouw dat minder dan 10 jaar oud is bedraagt 21%, tenzij het gebouw meer dan 10 jaar oud is, in welk geval de btw verhoogd wordt tot 6% voor bepaalde werken.
Voor een nieuwe woning met een laag energieprestatie- of E-peil kun je een belastingvermindering krijgen. Bij een renovatie heb je misschien recht op een of andere premie. De kortingen en premies voor renoveren of bouwen verschillen van gewest tot gewest.
Woningen moeten steeds energiezuiniger worden. De eisen voor een nieuwbouw zijn streng en het vraagt een investering om eraan te voldoen, maar in ruil krijg je een laag energieverbruik. In een oudere woning is het moeilijker om een echt laag energiepeil te halen. Je hebt in bepaalde gevallen en afhankelijk van gewest tot gewest wel recht op premies om stappen in de goede richting te zetten.
Een nieuwbouw gaat meestal sneller vooruit dan een grondige renovatie, zeker als de aannemer of architect de werken goed coördineert. Een verbouwing kun je dan weer wat meer spreiden en ondertussen ook al in de woning gaan wonen. Dat haalt de druk wat van je uitgaven, maar je moet het natuurlijk wel een tijdje met minder comfort stellen.
Voor nieuwbouw is een stedenbouwkundige vergunning steeds verplicht, bij renovaties van een bestaande woning heb je er vaak ook een nodig. Zoek uit of je een bouwvergunning nodig hebt.
Wanneer je nieuw bouwt met een bouwbedrijf, dan geniet je een bepaalde financiële bescherming via de wet-Breyne. Toch kan er tijdens het bouwen – en ook tijdens het renoveren – altijd nog iets fout lopen op de werf. Voorkom vertragingen en financiële problemen met een verzekering voor bouw of renovatie. En begin op tijd uit de kijken naar een brandverzekering.

Top Woning

Dankzij de brandverzekering van AG Insurance zijn je huis of appartement en je inboedel uitgebreid beschermd. Er zijn slechts enkele uitzonderingen die heel duidelijk in de algemene voorwaarden staan.

Bescherming op maat 

Bescherming op maat

Uitbreiding met Packs mogelijk volgens je eigen wensen en behoeften. Voor een gepersonaliseerde bescherming.

24/7 bijstand 

24/7 bijstand

Je krijgt dag en nacht bijstand bij een verzekerd schadegeval.

Recupereer kosten 

Recupereer kosten

Zelfs zonder schade krijg je de kosten terugbetaald van een slotenmaker bijvoorbeeld of van het opsporen van een gaslek.

Herstelling zonder zorgen 

Herstelling zonder zorgen

Je schade wordt in sommige gevallen gewoon hersteld. Zo hoef je zelf geen vakman te regelen en geen facturen te betalen. Je geniet bovendien 6 maanden garantie op de herstelling.


Deze webpagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel. : 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

​​​​​​​​​​​​​​