Tax-on-web identiteitskaart pc klavier
Ontdek de bijbehorende producten

Tax-on-web en verzekeringen: wat verandert er vanaf 2017?

De premies die u stort voor bepaalde levensverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de gefiscaliseerde schuldsaldoverzekering die u afgesloten hebt samen met uw hypothecaire lening. Maar ook voor andere levensverzekeringen in het kader van het langetermijnsparen.
Vanaf dit jaar worden sommige van deze premies stelselmatisch automatisch overgenomen in Tax-on-web.
Opgelet. Want dit kan belangrijke gevolgen hebben.

Als u uw belastingaangifte indient via Tax-on-web, zult u merken dat vanaf aanslagjaar 2017 de premies van bepaalde levensverzekeringen (zoals de schuldsaldoverzekering die u afsloot samen met uw hypothecaire lening) vooraf ingevuld zijn. Als dit niet het geval is, geeft een hulpscherm (wizard) u een overzicht van de fiscale attesten en helpt u te bepalen welke bedragen u kunt overnemen om de aangifte in te vullen. 
Heel handig en een zorg minder, zo lijkt het.
Toch doet u er goed aan om dit – zeker het eerste jaar - grondig na te kijken. Als u de premies die u betaalt, fiscaal in mindering brengt, heeft dit immers belangrijke fiscale consequenties.

Verminderen

Premie fiscaal aftrekbaar: wat zijn de gevolgen?

​Voor heel wat levensverzekeringen is het een groot pluspunt dat u de gestorte premies fiscaal in mindering kunt brengen via uw belastingaangifte. Op die manier recupereert u immers een gedeelte van het bedrag dat u investeerde met het oog op uw pensioen of de premie die u betaalde voor een overlijdensdekking.

Daar staat tegenover dat u in principe vijf jaar vóór de einddatum belastingen moet betalen op het opgebouwde kapitaal. Of dat het kapitaal dat na uw overlijden uitbetaald wordt aan de begunstigde(n), getaxeerd wordt.
Deze taxatie is van toepassing als u tijdens de looptijd van uw verzekering minimaal één keer de premie fiscaal in mindering gebracht hebt. Hebt u dit nooit gedaan, dan is er geen taxatie.

Verminderen

Fiscale aftrekbaarheid is een bewuste keuze

​Of u de premies van uw levensverzekering fiscaal in mindering brengt of niet, moet daarom een bewuste keuze blijven. Vaak is fiscale vrijstelling de beste oplossing, maar dat is lang niet altijd het geval. Bij twijfel kan uw adviseur u zeker vertellen wat voor u de beste oplossing is.

Welke keuze u ook maakt, kijk dit zeker na in uw belastingaangifte! Het risico bestaat immers dat u - door even niet op te letten op het moment dat u uw belastingaangifte indient via Tax-on-web - de betaalde premies fiscaal in mindering brengt, terwijl dit niet uw bedoeling is.
Met alle fiscale gevolgen van dien.

Verminderen

Wat moet ik doen als ik mijn premies niet fiscaal wil vrijstellen?

​In uw belastingaangifte die u in 2017 via Tax-on-web indient, schrapt u het bedrag van de premies dat vooraf ingevuld staat en u zorgt voor de defiscalisering van uw contract.
Kiest u ervoor om uw premies dit jaar en in de toekomst niet fiscaal in mindering te brengen en hebt u dat tijdens de looptijd van uw levensverzekering nog nooit gedaan? Dan is het misschien een goed idee om uw verzekering te ‘defiscaliseren’. Om dit te regelen, vraagt u een attest aan uw belastingkantoor (document 276 C1 (B), met de bevestiging dat het contract nooit aanleiding heeft gegeven tot een fiscaal voordeel. Bezorg dit aan uw tussenpersoon. Hij zal aan AG Insurance meedelen dat u de premies van deze verzekering niet fiscaal in mindering wil brengen. AG Insurance zal dan de betaalde premies niet meer meedelen aan de belastingadministratie.

Zodra uw contract ‘gedefiscaliseerd’ werd, is de automatische vermelding van de premie in Tax-on-web niet langer een jaarlijks aandachtspunt.

Verminderen

En wat met mijn pensioenspaarverzekering?

​Het bedrag dat u jaarlijks stort voor uw pensioenspaarverzekering, werd de laatste jaren al vooraf ingevuld in Tax-on-web. Dit blijft zo. Voor deze verzekering is het sowieso de beste keuze om de betaalde premies fiscaal vrij te stellen.

Verminderen