herman verbruggen brandweerman tips kerstmis
Ontdek de bijbehorende producten

Enkele tips voor een veilige kerst

​Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode zijn er opvallend meer woningbranden dan in de rest van het jaar. Met deze eenvoudige preventietips kunt u alvast heel wat branden voorkomen. ​

Schenk voldoende aandacht aan brandveilige kerstversiering. De kerstboom, kerstverlichting en allerhande andere versieringen waarmee u uw woning in een feestelijke sfeer onderdompelt, kiest en plaatst u het best met zorg.

Om uw feesten niet met een sisser te laten eindigen hebben we bij ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalpreventie, volgende tips verzameld om brand te voorkomen.

Verminderen

Oh denneboom, oh denneboom, laat toch mijn huisje wonderschoon

​Wie Kerstmis zegt, denkt onmiddellijk aan een kerstboom. Niets is immers zo gezellig als samen rond de boom te zitten, terwijl de pakjes al liggen te blinken tot het grote moment is aangebroken. Met deze raad houdt u het veilig tot na Kerstmis. 

 1. Een kunstkerstboom is minder brandbaar en is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. Verkiest u toch een echte boom, zet deze niet in de loop- of vluchtroute. Zo voorkomt u dat u bij brand ingesloten raakt.
 2. Zorg ervoor dat uw kerstboom stevig staat en zet hem niet te dicht bij de gordijnen of andere brandbare materialen.
 3. Een echte kerstboom is minder brandbaar als deze vocht kan vasthouden. Plaats hem daarom in een houder waarin de basis van de afgeknotte stam minstens 5 centimeter onder water kan staan en vul het reservoir dagelijks bij. Hebt u een kerstboom met kluit, zie dan dat deze vochtig blijft. In een verwarmde kamer kan een kerstspar een drietal weken vocht vasthouden. Daarna droogt hij uit en kan alsnog gevaarlijk brandbaar worden.
 4. Gebruik nooit echte kaarsen in of nabij de kerstboom: één enkel moment van onoplettendheid kan de boom in lichterlaaie zetten.
Verminderen

Wat baten kaars en bril ...

​Voor een gezellige kerstsfeer worden er dikwijls kaarsen in verschillende maten en vormen in huis geplaatst. Uiteraard is bij een kaars het gevaar op brand het grootst. Opletten is dus de boodschap!

 1. Zet kaarsen niet te dicht bij gordijnen of andere brandbare materialen en zorg altijd voor een stevige vlakke ondergrond of een geschikte houder. Vermijd houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal als kaarsenhouders.
 2. Zorg ervoor dat de kaarsen buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijven en laat kinderen nooit alleen in de nabijheid van brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten.
 3. De kaarsen in kerststukjes steekt u het best niet aan. Doet u dit toch, hou het kerststukje dan in uw gezichtsveld en laat de kaarsen niet te ver opbranden.
  Respecteer de aangeraden afstand van 50 centimeter tussen een brandende kaars en mogelijk brandbare materialen.
Verminderen

Veilige kerstverlichting: hier brandt de lamp!

​Als het op kerstverlichting aankomt, zijn er verschillende mogelijkheden.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ongeveer 30 % van de in ons land verkochte kerstverlichting onveilig is! De meeste ongevallen met kerstverlichting gebeuren door onjuist gebruik of door slecht materiaal en ondeugdelijke constructies. Tracht daarom brand door kerstverlichting in de eerste plaats te vermijden met deze tips.

 1. U doet er bij de aankoop verstandig aan te letten of bepaalde informatie op het product ontbreekt. Als er geen merkaanduiding, CE-markering, technische informatie en waarschuwingsinformatie in het Nederlands te vinden is, maakt dit een product verdacht. Het CE-label betekent slechts dat de fabrikant zelf verklaart dat de EU-normen zijn nageleefd bij productie. Dit houdt niet in dat er dan ook een onafhankelijke controle heeft plaatsgevonden.
 2. Controleer altijd uw kerstverlichting voor u ze aansluit. Ga na of er geen delen van de bekabeling bloot liggen en of alle lampjes goed vastgeschroefd zijn. Test de verlichting voor u ze ophangt en vervang kapotte lampjes onmiddellijk. Defecte lampjes kunnen in sommige gevallen voor oververhitting en/of kortsluiting zorgen.
 3. Kies voor LED-kerstverlichting. Die wordt minder warm en verbruikt veel minder stroom. Een andere veilige optie is feestverlichting met een transformator. Die reduceert de gevaarlijke contactspanning van 220 Volt en de kans op elektrische schokken.
 4. Gebruik goed werkende verlengsnoeren bij het aansluiten van uw verlichting en leg de snoeren zodat niemand erover kan struikelen. Rol kabelhaspels en verlengsnoeren volledig uit om oververhitting te vermijden.
 5. Dek de lampjes van uw kerstverlichting niet af met brandbare materialen en zorg ervoor dat de lampjes steeds vrij staan en hun warmte goed kunnen afgeven.
 6. Laat uw verlichting niet branden tijdens afwezigheid of 's nachts. Om helemaal veilig te zijn, trekt u het best de stekker van de verlichting uit het stopcontact.
 7. Gebruik kerstverlichting alleen buiten als deze mogelijkheid op het product (of de verpakking) staat aangeven. Buitenverlichting is herkenbaar aan de code IP44 of aan de opdruk met de waterdruppel in een driehoek. Alle stekkerverbindingen, voedingsadapters en bekabelingen moeten vochtbestendig en geschikt voor exterieur gebruik zijn.
 8. Kijk bij de aankoop van kerstversiering op de verpakking of deze brandveilig is of vraag er nadrukkelijk om.
 9. Hang uw versiering zo op dat er niemand tegenaan kan lopen en liefst met ijzerdraad zodat het minder snel naar beneden valt in het geval van een brand.
  Respecteer ook een veilige afstand tussen uw versieringen en uw verlichting of andere apparaten die warm worden.
Verminderen

Laat uw feesttafel niet aanbranden

​De feesttafel is een heel belangrijk onderdeel van de kerstsfeer. Lekker eten hoort daar dus ontegensprekelijk bij. Tijdens de eindejaarsfeesten kiezen we al snel voor een gezellig fondue of gourmet wat uiteraard ook bepaalde risico’s inhoudt. Met deze tips kunt u onbezorgd van uw kerstdiner genieten.

 1. Gebruik liefst een elektrisch fondue- of gourmettoestel en plaats het zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Zo vermijdt u dat er iemand over de kabel struikelt en het toestel meesleurt.
 2. Geef de voorkeur aan een brander met brandpasta of gel in plaats van brandspiritus of methanol.
 3. Vul de brander nooit aan in de nabijheid van een open vlam. Laat de brander helemaal afkoelen voor het bijvullen en doe dit niet op tafel. Een spiritusvlam is nagenoeg onzichtbaar en kan nog volop branden terwijl u denkt dat deze gedoofd is.
 4. Plaats uw fonduestel op een niet-brandbaar onderblad met opstaande randen. Dit zorgt ervoor dat de tafel niet te heet wordt en gemorste olie opgevangen wordt.
 5. Vul het fonduestel maar voor een derde met de correcte fondue-olie en hou (kleine) kinderen uit de buurt van het toestel. Laat kinderen niet alleen fonduen, de hete olie kan voor lelijke brandwonden zorgen.
 6. Hou voor alle zekerheid een passend deksel in de buurt voor het geval de vlam in de fonduepan slaat. Als dit het geval is, dek het toestel af en schakel onmiddellijk de warmtebron uit. Wat u zeker niet mag doen is water op een brandend toestel gooien, dit kan een gevaarlijke steekvlam veroorzaken.
  Een blus- of branddeken bij de hand houden, kan u helpen om een beginnende brand snel te doven.
Verminderen

​Ziezo, al deze nuttige maatregelen zouden het risico op brandgevaar behoorlijk moeten verminderen.

Breekt er dan toch brand uit lukt het niet om zelf te blussen, blijf dan vooral kalm, hou ramen gesloten en sluit deuren achter u als u de woning verlaat. Bel vanop een veilige plek onmiddellijk het noodnummer 112.

Verminderen