Ontdek de bijbehorende producten

U gaat uw woning verbouwen. Moet u dit melden aan uw verzekeraar?

Stel, u verwacht een tweede kindje en wil daarom uw zolder verbouwen tot twee kamers. Dit heeft een impact op de waarde van uw woning. U moet dan ook uw brandverzekeraar inlichten.

Als u een brandverzekering onderschrijft, dan wordt het verzekerde bedrag voor het gebouw berekend op basis van de heropbouwwaarde van uw woning.

Wanneer u verbouwingswerken uitvoert, waardoor de waarde van uw woning wijzigt, dan moet u uw verzekeraar hiervan op de hoogte brengen. Doet u dat niet, dan dreigt u onderverzekerd te zijn. Bij een schadegeval loopt u dan het risico maar een gedeelte van de schade vergoed te krijgen, op basis van de evenredigheidsregel. 

Bij AG Insurance wordt gebruik gemaakt van een evaluatierooster om de waarde van een woning te bepalen. Daarbij gaat men uit van het aantal ruimtes in de woning. Als het aantal kamers of woonruimten verandert door verbouwingswerken, dan wijzigt ook het resultaat van de berekening via dit rooster.

U moet dus bij verbouwingen steeds uw verzekeraar op de hoogte brengen.