Ontdek de bijbehorende producten

U hebt nieuwe meubels gekocht. Moet u dit melden aan uw verzekeraar?

Als u dure spullen koopt, dan komt het erop aan om zeker te zijn dat u hiervoor voldoende verzekerd bent in uw brandverzekering.

Hebt u gebruik gemaakt van een evaluatiesysteem, zoals het ‘minisysteem’ van AG Insurance, van de verzekeraar, dan hoeft u helemaal niks te doen. Hebt u de waarde zelf of via een expertise bepaald, dan verwittigt u best uw verzekeraar.​

​Uw inboedel is in uw brandverzekering gedekt voor een bepaald bedrag. Dit wordt ook het verzekerde kapitaal Inboedel genoemd. U dient erover te waken dat dit verzekerde bedrag altijd overeenstemt met de actuele waarde van uw inboedel.

Als u waardevolle nieuwe spullen koopt, zoals meubels, een hifi-installatie, een dure flatscreen …, dan is het goed om het verzekerde bedrag even te checken. Wanneer het lager is dan de reële waarde van uw inboedel, dan bent u immers onderverzekerd. In dat geval loopt u het risico om bij schade slechts een gedeeltelijke vergoeding te krijgen.

Moet u zich dan bij elke aankoop afvragen of u wel voldoende gedekt bent in uw brandverzekering? Neen, dat hoeft niet. Verschillende verzekeraars werken met een evaluatiesysteem om de waarde van uw inboedel te bepalen. Als u dat systeem correct gebruikt hebt bij het onderschrijven van de polis, dan kunt u op beide oren slapen.

AG Insurance hanteert het ‘minisysteem’. U telt gewoon het aantal ruimtes in uw woning en uw huis en inboedel zijn automatisch voldoende verzekerd. Zelfs bij een aankoop van nieuwe spullen blijft u volledig verzekerd zonder dat u dit moet meedelen aan uw verzekeraar.

Hebt u evenwel geen gebruik gemaakt van zo’n evaluatiesysteem, dan moet u wel steeds controleren of de verzekerde bedragen nog overeenstemmen met de werkelijkheid.