veilig vuurwerk herman verbruggen
Ontdek de bijbehorende producten

Laat vuurwerk veilig knallen

Vuurwerk is en blijft mooi om naar te kijken. Maar dan het liefst van al in alle veiligheid. We willen u hierbij graag helpen en verzamelden voor u enkele tips bij de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalpreventie (ANPI).

​Vuurwerk moet knallen. Maar dan wel veilig. Om te vermijden dat het vuurwerk dat u afsteekt met een sisser afloopt, vroegen we aan ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalpreventie welke veiligheidsmaatregelen u in acht moet nemen.

Verminderen

​Koop geen vuurwerk in een zak

Gebruik enkel wettig en veilig vuurwerk. De verkoop van legaal vuurwerk is gereguleerd en als particulier mag u enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik aankopen. In België draagt dit de benaming “feestvuurwerk”.

 1. Op de website van de overheid vinden we het volgende terug over de ver- en aankoop van vuurwerk: 

  Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop de volgende verplichte markeringen staan die duiden op een kwaliteits- en veiligheidskenmerk:
  • Vuurwerk dat verplicht de markering draagt van het type “BE/OTU XXXX/D”. Het is verboden deze producten te verkopen aan consumenten jonger dan 16 jaar, tenzij een uitdrukkelijke bepaling dit toelaat. Dit type vuurwerk mag op de Belgische markt gebracht worden tot de vervaldag van de erkenning en uiterlijk tot 4 juli 2017.
  • Vuurwerk met CE-markering van categorieën 1 of F1 en van categorie 2 of F2. Dit vuurwerk draagt verplicht de markering “CE categorie 1” of «CE categorie F1» en “CE categorie 2” of «CE categorie F2». Consumenten die vuurwerk van categorie 1 of F1 wensen aan te kopen, moeten minimaal 12 jaar oud zijn. Consumenten die vuurwerk ven categorie 2 of F2 wensen te kopen, moeten minimaal 16 jaar oud zijn.
  • Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de volgende generieke types: - niet elektrisch aangestoken bengaals vuur; - niet elektrisch aangestoken rookgeneratoren die verplicht de markering «CE categorie T1» dragen. Deze types vuurwerk mogen slechts verkocht worden aan consumenten die minstens 18 jaar oud zijn. De vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking, voorzien van een aangepaste markering, verkocht worden.

   De verkopers moeten de leeftijd van de consument controleren bij de overhandiging van vuurwerk.
 2. Koop niet bij eender wie of eender waar … Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De verkoper staat u met raad en daad bij, biedt u een kwalitatief product aan en legt u de werking ervan uit. Hij kan u een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven.
 3. Koop geen vuurwerk bij ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten. Dit is immers verboden.
 4. Ook de verzending van vuurwerk via de post of postorder is verboden. Wees waakzaam bij uw aankopen op internet. Bepaalde artikelen op internet kunnen illegaal en gevaarlijk zijn.
 5. Koop nooit vuurwerk zonder gebruikshandleiding. Deze moet duidelijk leesbaar en verstaanbaar zijn. Koop uw vuurwerk dan ook enkel bij erkende handelaars.
Verminderen

Steek veilig het vuur aan de lont

​U koopt niet alleen op een veilige manier vuurwerk, u wilt er ook veilig van genieten. Om ongevallen te vermijden neemt u het best volgende maatregelen als u tot actie overgaat en het vuurwerk aansteekt.

 1. De meest voorkomende letsels bij het afsteken van vuurwerk doen zich voor aan de ogen. Draag daarom steeds een veiligheidsbril en hou altijd voldoende afstand. Ook de toeschouwers behouden best een ruime afstand, zo kunnen ze ook beter van het visueel spektakel genieten.
 2. Hou ook dieren op een veilige plaats. Honden en paarden houden niet van vuurwerk en schrikken van de luide knallen.
 3. Kies zorgvuldig de plaats waar u het vuurwerk wil afsteken: zorg voor een open en vlakke plek, verwijderd van gebouwen en geparkeerde voertuigen en ver weg van dichte plantengroei, vooral bij droogte. Hou voor alle zekerheid een emmer water en een brandblusapparaat bij de hand en probeer rekening te houden met de windrichting om het traject van de vuurwerkpijlen te bepalen.
 4. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in en steek maar één pijl per keer aan.
 5. Steek het vuurwerk steeds aan met een aansteeklont en gebruik geen aansteker of lucifers. De kans bestaat dat de lont halverwege ontstoken wordt waardoor het vuurwerk veel sneller dan verwacht af gaat. Gebruik een gestrekte arm tijdens het aansteken en zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen in het traject van het vuurwerk bevinden. Na het aansteken neemt u het best een veilige afstand van ongeveer 8 meter in acht.
 6. Steek nooit een vuurwerkpijl opnieuw aan als die niet is afgegaan. Neem genoeg tijd voor u de niet afgeschoten pijl weer benaderd. Als richtlijn geldt meestal een half uur wachttijd. Dit wordt verder gepreciseerd in de handleiding. Defecte vuurpijlen of op de grond gevallen resten doof je best in een emmer water.
 7. Het spreekt voor zich dat je een aangestoken vuurpijl nooit naar iemand mag richten en dat de persoon die het vuurwerk aansteekt nuchter is.
 8. Ten slotte is vuurwerk niet in alle steden of gemeenten toegelaten. Informeer u bij de lokale overheid voor een toelating.

Zo, met deze tips wordt uw vuurwerk ongetwijfeld een echte knaller.

Verminderen