Ontdek de bijbehorende producten

Hoe verzeker ik een huis waarvan ik het vruchtgebruik geniet?

​Als vruchtgebruiker onderschrijft u best een huurdersaansprakelijkheidsverzekering voor als u het huis zou beschadigen tijdens uw verblijf. De naakte eigenaar zorgt in principe voor een brandverzekering.

​Een veelgebruikte methode bij successieplanning is de gesplitste aankoop van een woning: de naakte eigendom gaat dan naar de kinderen, terwijl de ouders het vruchtgebruik genieten. Maar wie verzekert wat?

  • De naakte eigenaars dragen de risico’s die aan het gebouw verbonden zijn. Dat betekent dat zij:
    • de woning verzekeren tegen brand, overstroming en andere gevaren,
    • vergoed worden bij een verzekerde schade (rekening houdend met de waarde van het vruchtgebruik),
    • beslissen over de heropbouw of herstellingen.

Naakte eigenaar en vruchtgebruiker kunnen eventueel onderling afspreken om dit anders aan te pakken. Zo kan de vruchtgebruiker de woningverzekering aangaan ‘voor rekening van de eigenaar’.

Goed om weten: de verzekering Top Woning van AG Insurance die een naakte eigenaar onderschrijft, beschermt ook de vruchtgebruiker en omgekeerd. Want zowel de eigenaar als de vruchtgebruikers behoren dan tot de verzekerden. 

  • Vruchtgebruikers krijgen de raad om zich te verzekeren tegen schade die tijdens hun verblijf veroorzaakt wordt door brand of andere gevaren waarvoor ze aansprakelijk gesteld kunnen worden volgens de regels die gelden voor bewoners en huurders van een gebouw. Zich verzekeren kan perfect door een woningverzekering te onderschrijven.
Verminderen