woonbonus brussels hoofdstedelijk gewest
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik van de woonbonus genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de woonbonus. Voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten vanaf 2017 schaft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woonbonus af. Ter compensatie verlaagt het wel de registratierechten. Door de afschaffing van de woonbonus komt bovendien het maximale bedrag van 2.260 euro uit de fiscale korf langetermijnsparen-woonbonus vrij om te besteden aan langetermijnsparen dat federale belastingvermindering kan opleveren.

Woonkrediet van vóór 2017: Oude woonbonus

U ging uw hypothecaire lening aan tussen 1 januari 2005 en 31 december 2016? Dan geniet u verder de oude woonbonus als uw woonkrediet:

  • minstens tien jaar loopt,
  • dient voor de aankoop of renovatie van uw enige en eigen woning.

Voor de woonbonus kunt u maximaal 2.350 euro aan interesten en kapitaalaflossingen in mindering brengen. Is uw woonkrediet nog geen tien jaar oud, dan komt er 780 euro bij (= 3.130 euro). En met drie kinderen ten laste* verhoogt de woonbonus nog eens met 80 euro (= 3.210 euro). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

*op 1 januari van het jaar van het aangaan van uw woonkrediet

Op woonkredieten van vóór 31 december 2014 wordt uw woonbonus berekend aan het 'marginaal tarief'. Concreet past men een percentage tussen 30 % en 50 % toe op de uitgaven die voor belastingvermindering in aanmerking komen. Het precieze percentage hangt af van uw inkomen. Op woonkredieten aangegaan ná 1 januari 2015 bedraagt uw belastingvermindering altijd 45 % van uw uitgaven.

Geen (eigen) woning

Als u aan langetermijnsparen doet los van een woonkrediet of als u geen eigen woning hebt, levert dat langetermijnsparen u mogelijk een federaal fiscaal voordeel op. Dat voordeel wordt berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen (15 % op de eerste 1.880 euro en 6 % op de rest). U kunt maximaal 2.260 euro in mindering brengen. Uw belastingvermindering bedraagt 30 %.

Niet-enige woning

Als u aan langetermijnsparen doet bij het woonkrediet voor een woning die niet uw enige woning is, kan ook dat langetermijnsparen u een gewestelijk fiscaal voordeel opleveren. Het wordt berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen (15 % op de eerste 1.920 euro en 6 % op de rest). U kunt maximaal 2.350 euro in mindering brengen. Uw belastingvermindering bedraagt 30 %. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Maar let op:

De woonbonus en het fiscaal voordeel op het langetermijnsparen zijn twee communicerende vaten. Als u de maximum woonbonus geniet, krijgt u geen belastingvermindering meer voor uw langetermijnsparen.

Zit uw woonbonus niet aan het maximum, dan is er mogelijk wel nog ruimte om aan langetermijnsparen te doen.

Neem nu het voorbeeld van Didier. Hij heeft geen kinderen en verdient 35.000 euro per jaar. In 2012 ging hij een lening aan om een appartement te kopen in Brussel. Hij woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jaarlijks betaalt Didier 1.500 euro aan interesten en kapitaalaflossingen af voor zijn appartement. Daarmee zit hij niet aan het plafond van de woonbonus (= € 2.350). Een eenvoudige berekening toont hoeveel Didier nog kan sparen via het federale  langetermijnsparen:

  • hij neemt de maximale vermindering voor langetermijnsparen = € 2.260
  • hij vermindert die met zijn vermindering voor de woonbonus = € 1.500 - € 780 (het extra dat hij krijgt tijdens de eerste tien jaren)

€ 2.260 - (€ 1.500 - € 780) = € 1.540

Didier kan via langetermijnsparen nog 1.540 euro sparen voor later, terwijl hij nu al een mooi fiscaal voordeel krijgt.

Verminderen

Woonkredieten vanaf 2017: Vermindering registratierechten

U zal een hypothecaire lening aangaan vanaf 1 januari 2017 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen op 1 januari 2018? Dan zal u geen woonbonus of gewestelijk langetermijnsparen meer genieten, want deze voordelen worden afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In ruil zal u wel lagere registratierechten moeten betalen. Goed nieuws is ook dat u volop het federale belastingvoordeel op langetermijnsparen zal kunnen genieten.

Het fiscale voordeel voor de bestaande contracten blijft behouden, evenals de indexatie.

Belastingvoordeel voor federaal langetermijnsparen

Het belastingvoordeel op langetermijnsparen wordt berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen (15 % op de eerste 1.880 euro en 6 % op de rest). U kunt maximaal 2.260 euro  in mindering brengen. Uw belastingvermindering bedraagt 30 %.

De woonbonus en het fiscaal voordeel op het langetermijnsparen kon u vroeger niet of slechts in beperkte mate combineren (zie uitleg bij Woonkrediet van vóór 2017). Maar nu de woonbonus wegvalt, kunt u het fiscale voordeel van het federale langetermijnsparen wél helemaal benutten.

Hoeveel belastingvoordeel kunt u genieten?

Stel, uw netto belastbaar jaarinkomen bedraagt 26.000 euro. Op de eerste schijf van 1.880 euro krijgt u 15 %, op de rest 6 %. Dat geeft de volgende berekening:

15 % x € 1.880 = € 282

6 % x (€ 26.000 - € 1.880) = € 1.477,2

€ 282 + € 1.477,2 = € 1.759.20

U kunt dus voor uw langetermijnsparen 1.759,20 euro in mindering brengen aan een tarief van 30 %. Zodra uw inkomen hoger ligt dan 34.900 euro (jaarlijks geïndexeerd), wordt de belastingvermindering geplafoneerd op 2.260 euro.

Verminderen