woonbonus waals gewest
Ontdek de bijbehorende producten

Geniet ik de wooncheque in het Waals Gewest?

​Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de woonbonus. Het Waals Gewest hervormde de woonbonus tot de wooncheque voor de enige, eigen woning. Daarnaast geniet u mogelijk ook een belastingvermindering op het langetermijnsparen dat verbonden is aan een niet-eigen woning of dat geen link heeft met een woning. Deze vermindering is dan weer een federale bevoegdheid.

Woonkrediet van vóór 2016: Oude woonbonus

U ging uw hypothecaire lening aan tussen 1 januari 2005 en 31 december 2015? Dan geniet u verder de oude woonbonus als uw woonkrediet:

 • minstens tien jaar loopt,
 • dient voor de aankoop of renovatie van uw enige en eigen woning.

Voor de woonbonus kunt u maximaal 2.290 euro aan interesten en kapitaalaflossingen in mindering brengen. Is uw woonkrediet nog geen tien jaar oud, dan komt er 760 euro bij (= 3.050 euro). En met drie kinderen ten laste* verhoogt de woonbonus nog eens met 80 euro (= 3.130 euro).

*op 1 januari van het jaar van het aangaan van uw woonkrediet

Op woonkredieten van vóór 31 december 2014 wordt uw woonbonus berekend aan het 'marginaal tarief'. Concreet past men een percentage tussen 30 % en 50 % toe op de uitgaven die voor belastingvermindering in aanmerking komen. Het precieze percentage hangt af van uw inkomen. Op woonkredieten aangegaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 bedraagt uw belastingvermindering altijd 40 % van uw uitgaven.

Geen (eigen) woning

Als u aan langetermijnsparen doet los van een woonkrediet of als u geen eigen woning hebt, levert dat langetermijnsparen u mogelijk een federaal fiscaal voordeel op. Dat wordt berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen (15 % op de eerste 1.880 euro en 6 % op de rest). U kunt maximaal 2.260 euro in mindering brengen. Uw belastingvermindering bedraagt 30 %.

Niet-enige, eigen woning

Als u aan langetermijnsparen doet bij het woonkrediet voor een woning die niet uw enige woning is, kan ook dat langetermijnsparen u een gewestelijk fiscaal voordeel opleveren. Het wordt berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen (15 % op de eerste 1.910 euro en 6 % op de rest). U kunt maximaal 2.290 euro in mindering brengen. Uw belastingvermindering bedraagt 30 %.

Maar let op:

De woonbonus en het fiscaal voordeel op het langetermijnsparen zijn twee communicerende vaten. Als u de maximum woonbonus geniet, krijgt u geen belastingvermindering meer voor uw langetermijnsparen.

Zit uw woonbonus niet aan het maximum, dan is er mogelijk wel nog ruimte om aan langetermijnsparen te doen.

Neem nu het voorbeeld van Paul. Hij heeft geen kinderen en verdient 36.000 euro per jaar. In 2005 ging hij een lening aan om ergens in het Waals Gewest een huis te kopen en er te wonen.Jaarlijks betaalt hij 2.000 euro aan interesten en kapitaalaflossingen af voor zijn huis. Daarmee zit hij niet aan het plafond van de woonbonus (= € 2.290). Een eenvoudige berekening toont hoeveel Paul nog kan sparen via het federale langetermijnsparen:

 • hij neemt de maximale vermindering voor langetermijnsparen = € 2.260
 • hij vermindert die met zijn vermindering voor de woonbonus = € 2.000

€ 2.260 - € 2.000 = € 260

Paul kan via langetermijnsparen nog 260 euro sparen voor later, terwijl hij nu al een mooi fiscaal voordeel krijgt.

Verminderen

Woonkredieten sinds 2016: wooncheque

U ging uw hypothecaire lening aan na 1 januari 2016? Dan geniet u de nieuwe woonbonus - de zogenoemde Wooncheque - als uw woonkrediet:

 • minstens tien jaar loopt,
 • dient voor de aankoop van uw enige en eigen woning.

De wooncheque levert u elk jaar een korting op uw belastingen op. U kunt daarvoor maximaal de interesten, kapitaalaflossingen en schuldsaldopremie inbrengen die u dat jaar voor uw woonkrediet betaalt.

De wooncheque bestaat uit twee componenten:

1. een variabel voordeel dat afhangt van uw netto belastbaar inkomen.

Hoe hoger uw inkomen, hoe lager uw voordeel. Er zijn drie situaties mogelijk:

 1. inkomen lager dan of gelijk aan 21.347 euro                       1.520 euro
 2. inkomen tussen 21.347 en 82.339 euro                                zie tabel
 3. inkomen hoger dan 82.339 euro                                             0 euro

Netto belastbare inkomstenMaximum aftrekbaar bedrag de eerste 10 jaar
Minder dan ...​€ 21.347,00€ 1.520,00
€ 25.000,00 € 1.473,42
€ 30.000,00 € 1.409,67
€ 35.000,00 € 1.345,92
€ 40.000,00 € 1.282,17
€ 45.000,00 € 1.218,42
€ 50.000,00 € 1.154,67
€ 55.000,00 € 1.090,92
€ 60.000,00 € 1.027,17
€ 65.000,00 € 963,42
€ 70.000,00 € 899,67
€ 75.000,00 € 835,92
€ 80.000,00 € 772,17
​Meer dan ... € 82.339,00 € 0,00

2. een forfaitair voordeel van 125 euro per kind ten laste, voor zover uw netto belastbaar inkomen lager is dan 82.339 euro. Beide ouders krijgen een deel van dit voordeel.

Neem nu het voorbeeld van Pierre en Sophie. Ze hebben twee kinderen. Pierre verdient 20.000 euro en Sophie 63.000 euro. Hun wooncheque wordt als volgt berekend:

 • variabel voordeel
  • voor Pierre                             € 1.520,00
  • voor Sophie                          €    988,92
 • forfaitair voordeel     2x € 125 =      €    250,00

De wooncheque van dit koppel bedraagt in totaal 2.758,92 euro.                

Twintig jaar belastingvermindering

U hebt in totaal twintig jaar recht op de Wooncheque. Elk jaar wordt uw voordeel opnieuw berekend op basis van uw inkomen. Na tien jaar krijgt u de helft. Ook als de woning waarvoor u leende niet meer uw enige woning is, wordt uw voordeel met de helft gereduceerd.

Belastingvoordeel voor langetermijnsparen

Voor woonkredieten afgesloten na 1 januari 2016 is het nog niet duidelijk hoeveel u nog kunt sparen in het kader van het langetermijnsparen.

Verminderen