Bijstand Woning
Bijstand na schade. Maar ook als u uw sleutels verloren bent.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Verhuizing of opvang geregeld

Uw Bijstand Woning regelt de verhuizing naar een tijdelijk verblijf of de opvang van uw kinderen of huisdieren bij grote schade.

Met inbegrip van slotenmaker

U kunt een slotenmaker inschakelen als u uw sleutels binnen hebt laten liggen, verloren bent of een ander probleem hebt waardoor u niet meer binnen kunt.

Telefonische inlichtingendienst 24 uur per dag

U kunt de klok rond bellen voor inlichtingen over bijvoorbeeld een klusjesman uit de buurt.

 


Waarvoor kan ik Bijstand Woning gebruiken?

U huurt een woning en hebt een Top Woning-contract voor uw huurdersaansprakelijkheid en eventueel voor uw inhoud.. U wilt bij schade in de eerste plaats snel de nodige hulp. Bijstand Woning zit standaard vervat in uw Top Woning en ontneemt u alle last bij schade aan uw woning, maar ook daarbuiten.
Image Verzekering huurder: Bijstand Woning  
Wat biedt Bijstand Woning voor mij?

​U kunt Bijstand woning inschakelen bij schade aan uw huurwoning voor de regeling of organisatie van:

  • het redden en bewaren van uw verzekerde goederen;
  • de opvang van uw kinderen en huisdieren;
  • een voorschot om de eerste dringende maatregelen te bekostigen;
  • een terugkeer naar België als u op het moment van de schade in het buitenland vertoeft.

U kunt ook zonder schadegeval een beroep doen op Bijstand Woning. Een slotenmaker komt bij u langs als u door een probleem met de sleutels of het slot niet naar binnen kunt (sleutel die is afgebroken in het slot, die nog binnen ligt, die langs binnen in het slot steekt, ...).

U krijgt ook de klok rond telefonische inlichtingen over vaklieden met een expressdienst, het ziekenhuis of de ziekenwagen uit uw buurt, ...

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt rekenen op bijstand woning voor uw huurwoning en de inboedel in België. De inlichtingendienst staat ter beschikking van al uw gezinsleden.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

Image Verzekering huurder: Bijstand Woning  
Image Verzekering huurder: Bijstand Woning  
Wat doe ik bij schade?
​U komt bij een specialist terecht na enkel één telefoontje. Hij vertelt u hoe u de eerste dringende maatregelen kunt nemen (hij stuurt bijv. een vakman om bewarende maatregelen te nemen zoals een zeil plaatsen nadat er dakpannen weggewaaid zijn door een windhoos), hij regelt de bewaking van uw huurwoning (en verzekerde inhoud) en de opvang van uw kinderen of huisdieren. Hij reserveert zelfs een hotel als uw woning zo beschadigd is dat u een tijdelijke verblijfplaats nodig hebt.
 
Hebt u problemen met uw sleutels of slot en kunt u niet meer binnen, dan komt een slotenmaker gratis bij u langs.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Image Verzekering huurder: Bijstand Woning  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.