Pack Woning+
De perfecte aanvulling op uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance. Voor nog meer bescherming en een ruimere vergoeding.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een Top Woning-brandverzekering bij AG Insurance hebben onderschreven, kunnen Pack Woning+ kiezen.
Aankoopprijs voor elektrische toestellen

U krijgt de oorspronkelijke prijs van uw elektrische of elektronische toestellen terugbetaald als die beschadigd raken.

Vergoeding bij hospitalisatie

U wordt opgenomen in het hospitaal na een schadegeval dat gedekt is in Top Woning? Dan ontvangt u dankzij Pack Woning+ een forfaitaire vergoeding per dag van uw ziekenhuisopname.

Schadevergoeding verhoogd bij diefstal

U hebt recht op een gunstigere vergoeding na diefstal, zelfs als het juwelen betreft.

 

Waarvoor kan ik Pack Woning+ gebruiken?

U bent huurder van een appartement of huis en u zoekt een uitgebreide bescherming voor uw inboedel en huurdersaansprakelijkheid. U kunt hiervoor uw Top Woning-brandverzekering van AG Insurance uitbreiden met Pack Woning+. U geniet op die manier onder andere een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling als het schadebedrag hoger ligt dan 1050 euro*. U hebt wel altijd een contractuele vrijstelling van 245 euro** bij schade na uitwerking van elektriciteit (zoals kortsluiting).
Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus Een optimale bescherming
Wat biedt Pack Woning+ voor mij?
 • Geen vrijstelling
  U ontvangt de volledige schadevergeoding, zodra de schade hoger is dan 1050 euro*. U hebt dus geen enkele vrijstelling! Is de schade kleiner? Dan hebt u een contractuele vrijstelling van 245 euro**. Dit is ook zo bij kortsluiting of andere elektrische risico's.
 • Elektrische en elektronische toestellen: vergoeding tegen aankoopprijs
  Elektrische en elektronische apaaraten dalen snel in waarde. Toch ontvangt u steeds een schadevergoeding gelijk aan de aankoopprijs. Tot 3 jaar na aankoop voor pc's en multimediamateriaal en tot 7 jaar voor de andere toestellen.   

Een voorbeeld:

Twee jaar geleden kocht u een flatscreen voor 2500 euro en een tablet voor 800 euro. De twee
 toestellen zijn helemaal beschadigd door waterschade. 

​ ​ Zonder
Pack Woning+​
Met
Pack Woning+​
De vergoeding in nieuwwaarde (=de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt: ​ Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen
en zonder vrijstelling:​
Flatscreen  1.950 EUR​ 2.500 EUR​
Tablet 
400 EUR​ 800 EUR​
Contractuele vrijstelling 245 EUR​** 0 EUR​
​Schadevergoeding ​2.105 EUR 3.300 EUR
 
 • Bij diefstal: verdubbeling van de vergoedingsgrens
  Als u de waarborg diefstal hebt onderschreven, dan hebt u in bepaalde gevallen bij diefstal een verdubbeling van de maximale schadevergoeding. Dit is zo bij als uw juwelen gestolen worden, inbraak in een bijgebouw of een overval op straat.
 • Een belangrijke financiële steun voor medische en begrafeniskosten
  Als u in het hospitaal terechtkomt door een brand of explosie in uw woning (of na ieder schadegeval dat gedekt is in het basiscontract van Top Woning of na vergiftging door koolstofmonoxide), krijgt u een vast bedrag per gehospitaliseerde dag. Er wordt ook een forfaitair bedrag uitgekeerd bij overlijden in die omstandigheden.
*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt de waarborgen uit Pack Woning+ inroepen in België bij schade aan het huis of appartement dat u huurt of aan uw inboedel. En u bent overal ter wereld verzekerd voor uw inboedel die u tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus  
Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus  
Wat doe ik bij schade?
 • ​U hoeft slechts eenmaal te bellen en een specialist opent uw dossier.
 • Hij helpt om de eerste dringende maatregelen te nemen en zorgt - indien nodig - voor de bewaking van uw woning.
 • Hij regelt voor u adequate bijstand en zorgt voor een snelle afhandeling van het dossier.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- Een schadegeval in natuurrampen dat gedekt wordt door de waarborg Natuurrampen Tariferingsbureau.
- De algemene uitsluitingen waarin Top Woning voorziet zoals:
​         - De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
         - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.