Ontdek de bijbehorende producten

Enkele tips voor huurders om schade te wijten aan een lek te vermijden

Volg onze tips op

​Lekken in uw leidingen kunnen schade veroorzaken aan muren, behang, meubels … Hier enkele tips om dat te vermijden. En als het toch gebeurt: uw brandverzekering dekt deze waterschade.

 • Meld problemen met de leidingen meteen aan de verhuurder, zodat hij tijdig kan ingrijpen. De verhuurder is immers verantwoordelijk voor de goede staat van de leidingen.
 • Komt er geel- of bruinachtig water uit de kraan, dan kan dat wijzen op roestvorming. Vraag de verhuurder om dit zo snel mogelijk aan te pakken want een roestige leiding kan gaan lekken.
 • Wees waakzaam als u vochtplekken op muren of plafonds aantreft. Deze kunnen wijzen op een lekkende leiding.
 • Koop een wasmachine en vaatwas met een anti-overloopsysteem. Laat ze installeren door een professional en zorg er ook voor dat de filters niet verstopt raken. Als elektrotoestellen waterschade veroorzaken aan uw huurwoning, dan bent u daarvoor aansprakelijk.
 • Sluit het water af als u uw woning gedurende enkele dagen verlaat.
 • Laat buitenkranen leeglopen bij vorst en isoleer buitenleidingen.
 • Verwarm de vertrekken lichtjes bij vriesweer.

Hebt u toch waterschade door een lek in de hydraulische installaties, dan vergoedt Top Woning van AG Insurance:

 • de reddingskosten die u gemaakt heeft om schade te voorkomen of te beperken.
 • de schade aan het gebouw veroorzaakt door het lek, als u voor die schade aansprakelijk bent.
 • schade aan uw verzekerde inboedel.
Wat dekt uw woningverzekering niet?
 • Schade die veroorzaakt wordt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken.
 • Schade die veroorzaakt wordt in een gebouw dat tussen 1 november en 31 maart niet verwarmd is en waarvan de hydraulische installaties niet leeggemaakt zijn (tenzij er geen causaal verband tussen deze situatie en het schadegeval). 
Verminderen