Ontdek de bijbehorende producten

Een afstand van verhaal volstaat niet altijd

Neem zelf een brandverzekering

​Heel wat huurders voelen zich gerust als de verhuurder in zijn woningverzekering een afstand van verhaal heeft staan. Maar dat is niet helemaal terecht: er blijven namelijk een aantal situaties bestaan waarin u zelf voor de schade opdraait. Daarom doet iedere huurder er goed aan om ook zelf een woningverzekering te onderschrijven.

​Als uw huurovereenkomst afloopt, moet u de huurwoning achterlaten in de staat waarin ze zich bevond toen u er uw intrek nam. Dit betekent ook dat u als huurder aansprakelijk bent voor de schade die aan het huurpand veroorzaakt wordt, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen. 

Op het eerste gezicht lijkt een afstand van verhaal in de woningverzekering van de eigenaar u afdoende te beschermen. Het betekent dat de brandverzekeraar van de eigenaar niet bij u aanklopt voor de schade in de huurwoning. Maar zo’n afstand van verhaal is niet helemaal waterdicht.
 
Vooreerst  volstaat een afstand van verhaal in de woningverzekering van de eigenaar niet. U hebt immers geen controle over die verzekering. Is de eigenaar wel goed verzekerd? Betaalde hij wel al zijn premies? Is de dekking nog geldig? Om hieromtrent meer zekerheid te hebben, eist u best een afstand van verhaal in uw huurcontract.
 
Bovendien blijven er genoeg redenen om ook zelf een woningverzekering  te onderschrijven:
  1. om uw eigen spullen, uw inboedel, te verzekeren tegen brand, waterschade, overstroming, kortsluiting, enz.
  2. om uw aansprakelijkheid tegenover derden te verzekeren. U bent als huurder aansprakelijk voor schade aan derden. Stel: uw persoonlijke goederen vatten vuur en de brand slaat over naar goederen van buren, voorbijgangers of genodigden. Tegenover die personen geldt de afstand van verhaal niet: dat is immers alleen iets tussen u, de eigenaar en zijn brandverzekeraar.
Verminderen