Ontdek de bijbehorende producten

Schade aan uw huurhuis?

U kunt rekenen op AG Insurance

​Brand-, water-, stormschade of schade door kortsluiting aan uw huurwoning of uw inboedel? Dan is het fijn als u eerst snel en goed geholpen wordt. Daarom vindt AG Insurance niet alleen de schadevergoeding belangrijk, maar ook de hulp die we bieden bij schade. Vergeet toch niet de verhuurder tijdig op de hoogte te brengen.

Als u de Top Woning -verzekering van AG Insurance hebt, dan ondernemen wij snel actie bij schade. Zodra u de schade schriftelijk of telefonisch aangeeft en ze verzekerd is, komen wij in actie. Bij dringende schadegevallen  voorziet de waarborg Bijstand Woning  in onmiddellijke hulp. Deze waarborg is inbegrepen in het basiscontract.

 • Naargelang de ernst van de situatie komt een expert de schade opmeten. Hij geeft u meteen ook tips om te voorkomen dat de schade uitbreidt.
 • Als u dat wilt, organiseert AG Insurance bewaking en bewaring van het huis en/of uw inboedel. Zo vermijdt u dat dieven van de gelegenheid gebruik maken om toe te slaan. 48 uur lang betalen wij bovendien voor de bewaking.
 • Als uw huis onbewoonbaar is, zorgt AG Insurance voor:
  • de opslag en bewaring van uw meubels in een opslagplaats,
  • de reservatie van en verplaatsing naar een hotel in uw buurt,
  • kinderopvang,
  • opvang van mindervalide personen die bij u thuis wonen,
  • opvang van uw huisdieren.

De eerste 48 uur hoeft u voor kinderopvang, opvang van mindervaliden en dierenopvang niet te betalen.

 • Bent u in het buitenland op het moment van de schade, dan organiseert AG Insurance voor u en uw partner de repatriëring per trein als de reistijd minder dan vijf uur bedraagt, of per vliegtuig.
Verminderen