Ontdek de bijbehorende producten

Wat zijn uw plichten en lasten als huurder?

Een overzicht

​Net als de eigenaar van een huurwoning, hebt ook u als huurder een aantal plichten qua onderhoud en kosten. Hier vindt u de belangrijkste.

Plichten

U moet voor uw huurhuis of appartement zorgen zoals een goede huisvader dat doet. Dat wil zeggen dat u het onderhoudt en de herstellingen uitvoert die nodig zijn in het gewone gebruik van een woning. Enkele voorbeelden:
 • het gras maaien,
 • de schoorsteen vegen,
 • een afvoer ontstoppen,
 • de dakgoten schoonmaken,
 • een lekkende kraan repareren,
 •  …
Daarnaast moet u de schade herstellen die ontstaat door uw fout of nalatigheid. Hier leest u meer over uw huurdersaansprakelijkheid. Als een sigaret bijvoorbeeld een brandvlek in de vloerbekleding schroeit, dan moet u die herstellen.
 
Verwittig ook steeds de huurbaas als er een probleem opduikt. Zo kan hij tijdig ingrijpen en erger voorkomen.
 
Grote herstellings- en onderhoudswerken en herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage van de woning behoren tot de plicht van de eigenaar. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de elektrische installatie of de herstelling van het dak.
Verminderen

Lasten

Als huurder moet u, bovenop het huurgeld, de kosten en lasten betalen die verbonden zijn aan het gebruik van de huurwoning. Het gaat meer bepaald om:
 • water,
 • elektriciteit,
 • gas of gasolie,
 • kabel, telefoon en internet,
 • onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes,
 • onderhoud van de liften,
 • enz.
U betaalt hiervoor ofwel maandelijks een vast bedrag, ofwel de werkelijke kosten. Het is ook mogelijk dat bepaalde lasten niet in het huurcontract opgenomen zijn. Daarvoor moet u dan persoonlijk een contract afsluiten met de leverancier van gas, elektriciteit, telefoon, enz.
 
Houd er rekening mee dat u als huurder best ook zelf een woningverzekering neemt.
 
Nog dit: de eigenaar mag de onroerende voorheffing en de kosten voor de immobiliënmakelaar in geen geval aan u doorrekenen.
Als huurder onderhoudt u de woning zoals een goede huisvader dat doet.
Verminderen