Pack Veiligheid
Een aantal extra voorwaarden boven op de diefstalverzekering als beloning voor de beveiliging van uw woning tegen indringers.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Veiligheid wordt aangeboden onder voorwaarden. Zie hieronder
Vergoedingsgrens juwelen verdubbeld

U kunt rekenen op een verdubbeling van de maximale schadevergoeding als uw juwelen gestolen worden.

Geen limiet per voorwerp

U krijgt bij diefstal een vergoeding van uw gestolen bezittingen zonder maximumbedrag per voorwerp.

Bijstand van een psycholoog

U kunt terugvallen op psychologische bijstand na een overval of diefstal, tot maximaal 5 sessies bij een psycholoog.

Optimale schadevergoeding

U ontvangt altijd een schadevergoeding zonder toepassing van premie-evenredigheid.

 

Waarvoor kan ik Pack Veiligheid gebruiken?

U bent huurder van een woning met een alarminstallatie als beveiliging en wilt zich nog meer beschermen tegen diefstal. Pack Veiligheid breidt uw diefstalverzekering in Top Woning van AG Insurance uit met enkele bijkomende waarborgen.


Voldoet uw alarmsysteem aan het C@AG-label*, dan krijgt u er volgende voordelen bovenop:

 • vergoeding zonder aftrek van de vrijstelling;
 • 10 % korting op de diefstalpremie én Pack Veiligheid.
Pack Veiligheid huurder
Uitbreiding van de waarborg Diefstal en psychologische bijstand
Wat biedt Pack Veiligheid voor mij?
 • Vergoeding van extra kosten
  U krijgt bij diefstal een extra schadevergoeding van 10 %. U kunt deze som gebruiken voor de bijkomende of onverwachte kosten.
 • Dubbele vergoedingsgrens voor juwelen
  Uw juwelen hebben vaak een emotionele waarde. Maar daarnaast ook een financiële. In de woningverzekering is de vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen vastgelegd op 10 % van de waarde van uw inboedel. Pack Veiligheid verdubbelt dit. Als uw woningverzekering berekend is op basis van het aantal ruimten van de woning, het zogenoemde Minisysteem, is dit 1.603,76 euro** vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Pack Veiligheid verhoogt deze grens tot 3.207,52 euro** vermenigvuldigd met het aantal ruimten.
 • Integrale terugbetaling van gestolen voorwerpen
  U wilt uw waardevolle bezittingen graag volledig beschermen. In de gewone woningverzekering is er een vergoedingsgrens vastgelegd per voorwerp. Pack Veiligheid schaft deze grens af zodat u steeds vergoed wordt voor de totale waarde per voorwerp.
 • Psychologische bijstand
  U wilt uw normale leven vlug weer oppikken na een overval, diefstal of een ernstig schadegeval aan uw woning. U kunt hiervoor dag en nacht een beroep doen op een psycholoog die u tot 5 sessies psychologische bijstand verleent. Dit kan ook telefonisch als u in het buitenland bent. 
 • Optimale schadevergoeding
  Zelfs als u bij diefstal het alarmsysteem niet ingeschakeld had, krijgt u een optimale schadevergoeding en altijd de bovenstaande voordelen.

Voldoet uw alarmsysteem bovendien aan de vereisten het C@AG-label* dan krijgt u er volgende voordelen bovenop:

 • Vergoeding zonder aftrek van de contractueel vrijstelling van 245 euro*** als de schade bij diefstal meer bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling en u kunt bewijzen dat uw alarmsysteem ingeschakeld was op het moment van de diefstal.
 • 10 % korting op de diefstalpremie én Pack Veiligheid.

 

*C@AG is een kwaliteitslabel ontwikkeld door AG Insurance voor geconnecteerde alarm- en monitoringsystemen. Op dit moment voldoet enkel het product SecuritasHome aan de vereisten van het C@AG-label. Meer informatie over de voorwaarden van dit label en de door AG Insurance erkende producten is hier beschikbaar.
** Geïndexeerde bedragen - ABEX 744 juli 2015
*** Geïndexeerde afgeronde bedragen (244,42 euro - Index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
U kunt Pack Veiligheid gratis toevoegen aan uw Top Woning als u verzekerd bent tegen diefstal en uw huurwoning voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • U hebt INCERT-certificaat van uw installateur gekregen of een alarmsysteem dat voldoet aan de vereisten van het C@AG-label*, zoals SecuritasHome.
 • U hebt een onderhoudscontract afgesloten bij de installateur.
U bent dan bijkomend verzekerd voor de inboedel in uw woning (in België), maar ook in het buitenland bij (poging) tot diefstal met bedreiging of geweld. Ook de meegenomen inboedel naar uw tijdelijke verblijfplaats in het buitenland (vakantieverblijf, hotel, ...) is gedekt.
 
Mensen vergeten vaak hun alarmsysteem op te zetten, als zij hun woning verlaten. Wij raden aan om hierop te letten. Ook al verlaat u uw woning voor slechts enkele minuten, het is altijd verstandig om uw systeem te activeren. Alleen zo geeft u dieven geen kans!
 
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Pack Veiligheid huurder
 
Pack Veiligheid huurder
 
Wat doe ik bij schade?
 1. ​Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;
 2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;
 3. Vergeet niet om uw bank- of kredietkaarten te blokkeren als die gestolen zijn;
 4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
- Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
- Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.
De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Veiligheid huurder
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.