Pack Woning+
De perfecte aanvulling op uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance. Voor nog meer bescherming en een ruimere vergoeding.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een Top Woning-brandverzekering bij AG Insurance hebben onderschreven, kunnen Pack Woning+ kiezen.
Aankoopprijs voor elektrische toestellen

U krijgt de oorspronkelijke prijs van uw elektrische of elektronische toestellen terugbetaald als die beschadigd raken.

Vergoeding bij hospitalisatie

U wordt opgenomen in het hospitaal na een schadegeval dat gedekt is in Top Woning? Dan ontvangt u dankzij Pack Woning+ een forfaitaire vergoeding per dag van uw ziekenhuisopname.

Schadevergoeding verhoogd bij diefstal

U hebt recht op een gunstigere vergoeding na diefstal, zelfs als het juwelen betreft.

 

Waarvoor kan ik Pack Woning+ gebruiken?

U bent huurder van een appartement of huis en u zoekt een uitgebreide bescherming voor uw inboedel en huurdersaansprakelijkheid. U kunt hiervoor uw Top Woning-brandverzekering van AG Insurance uitbreiden met Pack Woning+. U geniet op die manier onder andere een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling als het schadebedrag hoger ligt dan 1050 euro*. U hebt wel altijd een contractuele vrijstelling van 245 euro** bij schade na uitwerking van elektriciteit (zoals kortsluiting).
Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus
Een optimale bescherming
Wat biedt Pack Woning+ voor mij?
 • Geen vrijstelling
  U ontvangt de volledige schadevergeoding, zodra de schade hoger is dan 1050 euro*. U hebt dus geen enkele vrijstelling! Is de schade kleiner? Dan hebt u een contractuele vrijstelling van 245 euro**. Dit is ook zo bij kortsluiting of andere elektrische risico's.
 • Elektrische en elektronische toestellen: vergoeding tegen aankoopprijs
  Elektrische en elektronische apaaraten dalen snel in waarde. Toch ontvangt u steeds een schadevergoeding gelijk aan de aankoopprijs. Tot 3 jaar na aankoop voor pc's en multimediamateriaal en tot 7 jaar voor de andere toestellen.   

Een voorbeeld:

Twee jaar geleden kocht u een flatscreen voor 2500 euro en een tablet voor 800 euro. De twee
 toestellen zijn helemaal beschadigd door waterschade. 

​ ​ Zonder
Pack Woning+​
Met
Pack Woning+​
De vergoeding in nieuwwaarde (=de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt: ​ Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen
en zonder vrijstelling:​
Flatscreen  1.950 EUR​ 2.500 EUR​
Tablet 
400 EUR​ 800 EUR​
Contractuele vrijstelling 245 EUR​** 0 EUR​
​Schadevergoeding ​2.105 EUR 3.300 EUR
 
 • Bij diefstal: verdubbeling van de vergoedingsgrens
  Als u de waarborg diefstal hebt onderschreven, dan hebt u in bepaalde gevallen bij diefstal een verdubbeling van de maximale schadevergoeding. Dit is zo bij als uw juwelen gestolen worden, inbraak in een bijgebouw of een overval op straat.
 • Een belangrijke financiële steun voor medische en begrafeniskosten
  Als u in het hospitaal terechtkomt door een brand of explosie in uw woning (of na ieder schadegeval dat gedekt is in het basiscontract van Top Woning of na vergiftging door koolstofmonoxide), krijgt u een vast bedrag per gehospitaliseerde dag. Er wordt ook een forfaitair bedrag uitgekeerd bij overlijden in die omstandigheden.
*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt de waarborgen uit Pack Woning+ inroepen in België bij schade aan het huis of appartement dat u huurt of aan uw inboedel. En u bent overal ter wereld verzekerd voor uw inboedel die u tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus
 
Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus
 
Wat doe ik bij schade?
 • ​U hoeft slechts eenmaal te bellen en een specialist opent uw dossier.
 • Hij helpt om de eerste dringende maatregelen te nemen en zorgt - indien nodig - voor de bewaking van uw woning.
 • Hij regelt voor u adequate bijstand en zorgt voor een snelle afhandeling van het dossier.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- Een schadegeval in natuurrampen dat gedekt wordt door de waarborg Natuurrampen Tariferingsbureau.
- De algemene uitsluitingen waarin Top Woning voorziet zoals:
​         - De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
         - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering huurder: Pack Woning Plus
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.