Ontdek de bijbehorende producten

Wat moet u doen bij schade aan uw huurwoning?

Volg onze tips op

​In uw huurwoning treedt brand-, storm- of waterschade op. Wat moet u in dat geval doen?

Schade beperken

Uw eerste opdracht bestaat erin om meer schade te voorkomen of de gevolgen van de schade te beperken. Moet u daarvoor kosten maken, dan betaalt de woningverzekering die terug.

Wat kunt u doen?
 • Een storm heeft dakpannen weggeblazen.
  Dek uw dak af met een zeil zodat er geen water binnen sijpelt.
 • Bij knutselwerk vat karton vuur.
  Blus zo snel mogelijk om erger te voorkomen.

Doe al het mogelijke, maar breng uzelf of anderen niet in gevaar!

Verminderen

Schade aangeven

 • Verwittig meteen na het schadegeval de eigenaar (en, indien van toepassing, de syndicus).
 • De eigenaar moet de schade aangeven aan zijn verzekeraar.
 • Ook u moet de schade aangeven aan uw brandverzekeraar. Bezorg bij de aangifte meteen zoveel mogelijk informatie:
  • datum van het schadegeval,
  • plaats van het schadegeval,
  • oorzaak van het schadegeval,
  • beschrijving van de schade (neem foto’s),
  • bezorg de aankoopfacturen van beschadigde goederen

Vervolgens zal een expert de schade beoordelen en begroten. Uw verzekeraar baseert zich op het verslag van de expert om uw schadevergoeding te bepalen.

Bron:
www.assuralia.be

Verminderen