Ontdek de bijbehorende producten

Betaalt u de vrijstelling of doet de verhuurder dat?

​Er is schade in uw huurwoning. Welke brandverzekeraar vergoedt die schade? Uw verzekeraar of die van de verhuurder? En wie neemt de vrijstelling ten laste: u of de verhuurder?

​Om die vraag te beantwoorden, wordt eerst uitgemaakt wie aansprakelijk is voor de schade. Dat gebeurt door de experts van de verzekeraar(s):

 • De huurder is niet aansprakelijk
  Dan betaalt de brandverzekering van de verhuurder de schadevergoeding, min de vrijstelling.

De vrijstelling blijft ten laste van de verhuurder.
Dat geldt zowel voor schade aan het gebouw, als voor schade aan goederen van derden (buren bv). Het geldt ook voor schade aan uw eigen goederen, als die beschadigd worden doordat een deel van het plafond afbreekt en op uw tv valt bijvoorbeeld of doordat een gedekt schadegeval overslaat. Voorbeeld: bliksem veroorzaakt brand bij uw buren en de rook beschadigt uw goederen.

Weet wel dat er op u als huurder om te beginnen altijd een vermoeden van aansprakelijkheid rust. Tenzij er sprake is van overmacht (bv. overstroming, stormweer, bliksem…) of tenzij u kunt bewijzen dat de fout bij iemand anders ligt, bent u aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt in de loop van het huurcontract. U moet immers het gehuurde pand  teruggeven in de staat waarin u het gekregen hebt. 

 • De huurder is aansprakelijk
  Dan betaalt de brandverzekeraar van de verhuurder de schadevergoeding, min de vrijstelling. Die vrijstelling moet u zelf aan de verhuurder betalen (via uw huuraansprakelijkheidsverzekering).
  De schadevergoeding die de brandverzekeraar van de verhuurder betaald heeft voor de schade aan het gebouw, verhaalt hij op uw woningverzekeraar (met name via uw huuraansprakelijkheidsverzekering).

  Is er door het schadegeval in uw huurwoning ook schade aan derden (bv. de buren), dan betaalt hun eigen brandverzekeraar de schadevergoeding, min de vrijstelling.
  Die vrijstelling moet u zelf (via uw woningverzekering) aan uw buren betalen.
  De brandverzekeraar van uw buren zal zijn schadevergoeding op uw woningverzekeraar verhalen.
   
  Als huurder moet u per schadegeval maximaal één keer de vrijstelling betalen, zelfs als er meerdere schadelijders zijn. Die vrijstelling bedraagt standaard om en bij 250 euro (geïndexeerd). Het kan perfect dat de vrijstelling ten uwe laste hoger is: kijk in uw contract om niet voor verrassingen te staan.
Verminderen

​Geen vrijstelling ten laste

In het Pack Home & Assist+ en in het Pack Woning+ voorziet AG Insurance in een bijzondere berekening van de vrijstelling. Als de schade hoger ligt dan 935 euro (Abex 665), moet de verzekerde geen vrijstelling betalen en wordt hij integraal vergoed (tenzij voor schade veroorzaakt door uitwerking van elektriciteit - zoals kortsluiting - waarvoor er steeds een vrijstelling is). Ligt de schade lager dan 935 euro (Abex 665), dan wordt de schadevergoeding uitbetaald, min de contractuele vrijstelling.

Bron:
www.assuralia.be

Verminderen