Hoe uw huis verkopen?
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe uw huis verkopen?

De stappen in het verkoopproces

​De verkoop van uw huis verloopt in vier stappen: van het eerste bod tot het verlijden van de akte. Bij elke stap hebt u als verkoper een aantal rechten en verplichtingen.

Wanneer mag u verkopen?

Om een huis of appartement te kunnen verkopen, moet u eerst en vooral aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • u bent de enige eigenaar van de woning. 
 • u moet correct informeren over de woning, meer bepaald over eventuele bodemverontreiniging, gerechtelijke procedures, huurovereenkomsten,…
 • in Vlaanderen moet u in bepaalde gevallen een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.
Verminderen

De vier stappen in het verkoopproces

1. Het bod
Hopelijk komen er veel kandidaat-kopers op uw woning af en brengen meerdere van die potentiële kopers een bod uit. Vergelijk de aanbiedingen en speel ze eventueel tegen elkaar uit.
 
2. De optie
Wil een kandidaat-koper extra tijd om bijvoorbeeld een woonkrediet te zoeken, dan kunt u hem voorstellen om een optie te nemen op uw huis. Daarmee belooft u de kandidaat-koper uw huis binnen een bepaalde periode niet aan iemand anders te verkopen. Die periode bedraagt vaak één of twee weken.
Een optie zet u best op papier.
 
Zorg ervoor dat ze deze essentiële informatie bevat:
 • de prijs: wat omvat die precies? Gaan de verlichtingsarmaturen, de gordijnen, eventueel koelkast of vaatwas,… mee over naar de nieuwe eigenaar?
 • de betalingstermijn.
 • de voorwaarden.
U kunt de kandidaat-koper voor de optie een borgsom vragen. Zo bent u zeker dat het hem menens is.
 
En dan is het afwachten:
 • ziet de kandidaat-koper alsnog af van de aankoop, dan bent u vrij om opnieuw met andere potentiële kopers te praten.
  Het bedrag dat u eventueel voor de optie kreeg, is uw schadevergoeding.
 • de kandidaat-koper gaat akkoord met de aankoop. Hij moet binnen de vastgelegde periode de optie lichten. Dat moet schriftelijk gebeuren.
  De verkoop volgt dan automatisch. Betaalde de kandidaat-koper een borgsom voor de optie, dan kan die nu dienen als voorschot.
3. Het compromis of de onderhandse verkoopovereenkomst
Laat u niet op het verkeerde been zetten door de term ‘voorlopig’. Want de verkoopovereenkomst of compromis is definitief. Er kan later – bij het opstellen van de notariële akte – niet meer vanaf geweken worden. Daarom besteedt u best uitvoerig aandacht aan de onderhandse verkoopovereenkomst. Lees hier hoe een goede verkoopovereenkomst eruit ziet.

4. De notariële akte
Maximaal vier maanden na het compromis stelt een notaris de notariële akte op. Dit noemt men het verlijden van de akte. U kunt hiervoor samen met de koper een notaris overeenkomen, maar u kunt er ook elk een kiezen. De notaris controleert of de overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet. Daarna betaalt de koper u het saldo van de aankoopsom. Hier leest u meer over de notariële akte
 
Verminderen