Schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen?
Ontdek de bijbehorende producten

Schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen?

Dat kan onder bepaalde voorwaarden

​Uw schuldsaldoverzekering kan u een fiscaal voordeel opleveren, onder bepaalde voorwaarden.

Een schuldsaldoverzekering is fiscaal aftrekbaar in het fiscale stelsel van het pensioensparen (minder gebruikelijk) of van het langetermijnsparen.

In dat laatste geval komen de premies van de schuldsaldoverzekering in de fiscale korf ‘enige en eigen woning terecht met daarin ook:

  • de kapitaalaflossingen van uw lening,
  • de interesten van uw lening.

De fiscale kort is geplafonneerd op 2.260 euro (voor het inkomstenjaar 2016). Dit bedrag wordt verhoogd met 750 euro (voor het inkomstenjaar 2016) tijdens de 10 eerste jaar van de lening en met nog eens 80 euro (voor het inkomstenjaar 2015) als de ontleners 3 of meer kinderen hebben op 1 januari van het jaar volgend op de onderschrijvingsdatum van het krediet.

Verminderen

Fiscale korf vol

Zit uw fiscale korf ‘enige en eigen woning’ al vol met de kapitaalaflossingen en interesten van uw lening, dan is het beter om de premies van uw schuldsaldoverzekering niet op uw belastingbrief in te vullen. Zo vermijdt u dat er belastingen op het verzekerde kapitaal verschuldigd zijn bij overlijden.
Verminderen