afstand van verhaal
Ontdek de bijbehorende producten

Afstand van verhaal: opgelet!

Uw huurder neemt best zelf een brandverzekering

​Neemt u op vraag van uw huurder een ‘afstand van verhaal’ op in het huurcontract, meld dit dan aan uw brandverzekeraar. Doet u dit niet, dan kan hij bij een schadegeval zijn vergoeding verminderen. En adviseer uw huurder om ook best zelf een woningverzekering te onderschrijven.

​Uw huurder moet, op het moment dat de huurovereenkomst afloopt, de huurwoning achterlaten in de staat waarin ze zich bevond toen hij er zijn intrek nam. Dit betekent ook dat de huurder  aansprakelijk is voor de schade die aan het huurpand veroorzaakt wordt, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.
 
Daarom kan uw huurder u vragen om een clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract op te nemen. Zo kunnen u of uw brandverzekeraar nooit eventuele schade op uw huurder verhalen.
 
Zet u een clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract, breng dan meteen uw verzekeraar op de hoogte. De clausule heeft immers ook voor hem gevolgen. Uw verzekeraar zal een clausule opnemen in uw woningverzekering. De bijpremie die hij daarvoor aanrekent, kunt u doorrekenen aan de huurder. Als u uw brandverzekeraar niet verwittigt, kan hij bij een schadegeval de schadevergoeding verminderen. 
 
Een afstand van verhaal is echter niet altijd voldoende. Er blijven redenen genoeg voor de huurder om zelf een woningverzekering te onderschrijven . U kunt hem daartoe verplichten via de huurovereenkomst. Dan kan de huurder een verzekering afsluiten voor schade:
  1. aan zijn eigen spullen, zijn inboedel, ten gevolg van brand, water, overstroming, kortsluiting, enz.
  2. aan derden. Een huurder kan immers aansprakelijk zijn voor schade aan derden veroorzaakt door de verzekerde goederen. Stel dat zijn persoonlijke spullen vuur vatten en dat daardoor schade veroorzaakt wordt bij buren, bezoekers of voorbijgangers… Tegenover deze personen geldt de afstand van verhaal niet. Dat is immers alleen iets tussen de huurder, uzelf en uw brandverzekeraar.
Verminderen