Ontdek de bijbehorende producten

Het belang van een plaatsbeschrijving

Al uw aandacht waard

​De plaatsbeschrijving of huurstaat is een verplicht onderdeel van het huurcontract. Ze vormt de referentie om eventuele schade vast te stellen en te beoordelen of uw huurder aansprakelijk is. Zorg daarom voor een duidelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving.

​Aan het einde van de huurtijd moet uw huurder de huurwoning teruggeven in haar oorspronkelijke staat. Om te beoordelen of dat ook gebeurt, vergelijkt men op dat moment de woning met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Met schade door overmacht, ouderdom of gewone slijtage houdt men geen rekening. Voor alle andere schade is uw huurder aansprakelijk. De plaatsbeschrijving is dus een belangrijk referentiepunt. Als er geen plaatsbeschrijving opgesteld is, gaat de wet er overigens van uit dat de huurder het pand teruggeeft zoals hij het destijds gekregen heeft.
 
De huurstaat of plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin de huurwoning zich bevindt bij het begin van de huurperiode. De plaatsbeschrijving vormt een verplichte bijlage bij uw huurovereenkomst.
Verminderen

Een huurstaat opstellen

​U maakt best een plaatsbeschrijving vóór uw huurder zijn intrek neemt in de woning. Dan staan er immers nog geen meubelen. Maar het kan ook nog tijdens de eerste maand dat uw huurder er woont.

U kunt samen met de huurder zelf de plaatsbeschrijving opmaken. Om geldig te zijn, moet ze aan volgende voorwaarden voldoen:
  • verhuurder en huurder moeten bij de opstelling van de huurstaat aanwezig zijn.
  • verhuurder en huurder moeten het document dateren en ondertekenen.
  • de huurstaat moet voldoende gedetailleerd zijn. Vage omschrijvingen als ‘beide partijen erkennen dat het goed in goede staat is’, volstaan niet.
Met een professionele expert erbij bent u er zeker van dat de huurstaat goed opgemaakt wordt. Bij een gezamenlijke expert delen u en de huurder de kosten. U kunt ook zelf uw eigen expert aanduiden, die u dan zelf betaalt.
Verminderen

Huurgeschillen

​Een goede plaatsbeschrijving biedt houvast en vermijdt discussies over de huurdersaansprakelijkheid. Ontstaat er ondanks dat toch discussie, dan is het handig te kunnen rekenen op een uitgebreide verzekering zoals Pack Verhuurder van AG Insurance. Pack Verhuurder geeft u juridische bijstand bij geschillen met uw huurder, een schadevergoeding bij huurschade en een bijstand om een vakman te vinden voor herstellingswerken. De kosten van de werken blijven wel te uwer laste.

Verminderen