Bijstand woning
Bijstand na schade aan de woning die u verhuurt.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Terugkeer naar België

U kunt terugkeren naar België als u op het ogenblik van de schade in het buitenland bent, maar als eigenaar absoluut ter plaatse moet zijn.

Voorschot op de kosten

U krijgt snel een voorschot op de schadevergoeding om als eigenaar het hoofd te bieden aan dringende uitgaven,

Inlichtingen per telefoon

U kunt dag en nacht bellen voor nuttige inlichtingen over bijvoorbeeld een klusjesman die snel ter plaatse kan zijn.

 

Waarvoor kan ik bijstand woning gebruiken?

U verhuurt een woning en u wilt eventuele schade zo vlug mogelijk laten herstellen. Maar u verlangt uiteraard meer van een woningverzekering dan enkel een schadevergoeding. Bijstand woning maakt standaard deel uit van Top Woning en ontneemt u als eigenaar van de verhuurde woning alle last bij een gedekt schadegeval.
Wat biedt bijstand woning voor mij?  
Wat biedt bijstand woning voor mij?

​U kunt de hulp van bijstand woning inroepen als u als eigenaar schade hebt aan de woning die u verhuurt. Deze bijstand zorgt voor:

  • de redding en bewaring van uw verzekerde goederen;
  • een voorschot om de eerste dringende maatregelen te bekostigen;
  • de terugbetaling van uw vervoerkosten om  naar België terug te keren als u op het moment van de schade in het buitenland verblijft en uw aanwezigheid als eigenaar vereist is.

U kunt ook de klok rond telefonisch terecht voor inlichtingen over vaklui met een expressdienst, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de ambulance uit uw buurt, ...

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U beschikt over bijstand woning voor uw verhuurde woning in België die verzekerd is in Top Woning.

Heel uw gezin kan een beroep doen op de inlichtingendienst.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”


 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat doe ik bij schade?  
Wat doe ik bij schade?
​U doet één telefoontje en u komt onmiddellijk bij een specialist terecht. Hij maakt u wegwijs hoe u de eerste dringende maatregelen moet nemen. Indien nodig stuurt hij zelf een vakman om bewarende maatregelen te nemen zoals het plaatsen van een zeil als er dakpannen zijn weggewaaid door een windhoos.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.