Ontdek de bijbehorende producten

Huurder betaalt de huur niet

Deze stappen kunt u ondernemen

​Uw huurder betaalt de huur niet. Welke stappen kunt u ondernemen en waarop moet u letten? Hoe kan een specifieke verzekering u helpen? U leest het hier.

Om uw rechten als verhuurder te kunnen laten gelden, is het eerst en vooral belangrijk dat u een huurovereenkomst hebt en dat u die hebt laten registreren.
Verminderen

Stappen bij huurachterstal

Neem bij een huurachterstal volgende stappen om tot een oplossing te komen:

 • Contacteer uw huurder zo snel mogelijk om de reden van de niet-betaling te kennen. Doe dit zodra uw huurder een volledige maand huurachterstal heeft. 
 • Reageert uw huurder niet op uw vraag om het achterstallige saldo aan te zuiveren, stuur hem dan een (aangetekende) brief met een aanmaning. In die brief staat welk bedrag uw huurder u precies verschuldigd is. U schrijft er ook in binnen welke termijn hij de achterstallige huur moet betalen. Ten slotte verwittigt u hem in de brief dat u een procedure zult opstarten als hij niet reageert en niet betaalt binnen de opgelegde termijn.
  U kunt deze brief eventueel laten nalezen door een advocaat. 
 • Heeft ook uw schrijven geen effect, stap dan naar de griffie van de bevoegde vrederechter om een procedure tot minnelijke schikking op te starten. Het gaat om de zogenoemde verzoeningsprocedure. Deze procedure is gratis en kan zonder advocaat gebeuren.  
 • Als ook dat niet lukt, dan rest u enkel nog een gerechtelijke procedure te starten. Wist u trouwens dat u de huurder niet zomaar het huis kunt uitzetten, zelfs niet als dat in de huurovereenkomst staat. Alleen een rechter kan de uithuiszetting bevelen. En dan nog gelden voor de huurder een aantal beschermingsmaatregelen.
  Een rechtszaak kan een hele tijd duren, kost veel geld en u bent niet zeker van het oordeel van de rechter.
Verminderen

Verzekeraar in de bres

Sowieso is het niet gemakkelijk om achterstallige huur betaald te krijgen. Pack Verhuurder  van AG Insurance biedt ondersteuning met:
 • rechtsbijstand: juridische hulp en vergoeding van de erelonen van een advocaat (naar keuze) en de procedurekosten.
 • tot 12 maanden huur als de huurder niet betaalt. U kunt eveneens rekenen op een voorschot voor het einde van de procedure, met een maximumbedrag gelijk aan de huurwaarborg.
 • één maand huur als de huurder vroegtijdig opstapt,
 • bijstand bij het vinden van vakmensen voor onderhoud en herstellingen.
Verminderen