Pack Building+
Optimale bescherming voor uw gebouw en goederen in mede-eigendom.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten met een brandverzekering Top Woning of Top Kantoor van AG Insurance voor hun gebouw kunnen dit Pack onderschrijven.
Extra kosten syndicus vergoed

De syndicus krijgt een vergoeding voor de extra kosten die hij maakt voor het regelen van een gedekt schadegeval.

Schade en diefstal aan gemeenschappelijke inhoud verzekerd

Pack Building+ komt tussen voor diefstal of schade aan vuilnisbakken, meubelen, tapijt, enz. die zich in de gemeenschappelijke ruimtes bevinden en aan de mede-eigendom toebehoren.

Optimale bescherming van het gebouw

De voordeur beschadigd door dieven of water dat plots insijpelt langs het balkon? Uw gebouw is perfect beschermd.

Voordelig tarief

Voor een kleine bijpremie geniet het gebouw een optimale bescherming.

Vergoeding bij ontoegankelijkheid

Mede-eigenaars, huurders of gebruikers worden vergoed wanneer ze niet in hun appartement kunnen wegens een plotse en onvoorziene gebeurtenis.

Tussenkomst hospitalisatie of overlijden

Als een mede-eigenaar gewond raakt of overlijdt door een verzekerd schadegeval of door CO-vergiftiging.

Bijstand 24u/24

Is de poort naar de gemeenschappelijke garage geblokkeerd? Building Assist brengt u in contact met een kwaliteitsvakman.

 


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Uw gebouw heeft meer dan tien wooneenheden of een totale waarde van meer dan 1.103.395,63 euro (Abex 819) en bij schade is het goed verzekerd via de brandverzekering Top Woning of Top Kantoor van AG Insurance. Pack Building+ breidt die bescherming nog uit en maakt het oplossen van schades makkelijker.

Dankzij een forfaitaire vergoeding die de syndicus en/of mede-eigenaars krijgen voor het regelen van schades.

Dankzij de verzekering van diefstal en schade aan de inhoud die toebehoort aan de mede-eigendom.

Dankzij een optimale bescherming van het gebouw.

Dankzij 24u/24 bijstand als er voor een probleem in de gemeenschappelijke delen een vakman nodig is.

Waterschade of glasbreuk veroorzaakt door werken voor de vereniging van mede-eigenaars? De mede-eigenaars zijn beschermd.

Er geldt een voordelig tarief voor nieuwe en recent gerenoveerde gebouwen met weinig schade.

Telt uw gebouw van 2 tot 10 wooneenheden of heeft het een verzekerde waarde van minder dan 1.103.400 euro, dan is deze oplossing Pack Mini Building+ iets voor u.

verzekering appartementsgebouw Veel meer dan gewoon een verzekering
Wat dekt Pack Building+ ?

Extra kosten syndicus

Voor het regelen van een schade maken de syndicus of de mede-eigenaars extra kosten: telefoontjes, tijd om te coördineren en de expertise op te volgen … Pack Building+ vergoedt die kosten door de schadevergoeding met 10 % te verhogen, tot een maximum van 2 500 euro.

Schade en diefstal aan gemeenschappelijke inhoud verzekerd

Als vuilnisbakken, meubelen, tapijten, … die toebehoren aan de mede-eigendom in de gemeenschappelijke delen gestolen of beschadigd worden, komt Pack Building+ tussen voor de totale schade tot 6 900 euro1.

Optimale bescherming van het gebouw

 • De voordeur beschadigd door dieven? Graffiti op de gevel? Het pack dekt tot 6 900 euro1 per schadegeval voor beschadigingen aan het gebouw.
 • Schade aan binnenmuren door water dat plots en onvoorzienbaar insijpelt langs een balkon of de gevel? Gedekt!
 • Een bewoner van het gebouw beschadigt tijdens zijn verhuis de muur van de gemeenschappelijke trappenhal? De herstelling van de muur is verzekerd.
 • Om een lek in de roofing van het dak te op te sporen, moeten de bangkirai tegels van het dakterras weggenomen worden. Gelukkig is er een tussenkomst voor het verwijderen en terugplaatsen van de materialen die de waterdichte bekleding van het dakterras bedekken.

Vergoeding voor ontoegankelijkheid gebouw

Door een onverwachte gebeurtenis, zoals een brand in een appartement op het gelijkvloers, zijn de trappenhal en de appartementen op de verdiepingen niet toegankelijk. De mede-eigenaars die hun woning op dat moment niet kunnen gebruiken, hebben recht op een vergoeding. Zelfs als hun afzonderlijke appartement of kantoor onbeschadigd bleef. Pack Building+ komt ook tussen in de eventuele huisvestingskosten van de huurders en bewoners zolang het gebouw ontoegankelijk is. Dit is geldig voor elke onverwachte gebeurtenis die het gebouw ontoegankelijk maakt.

Schade door werken

De mede-eigenaars zijn beschermd tegen waterschade en glasbreuk veroorzaakt door een aannemer of een vrijwilliger die werken aan het gebouw uitvoert voor de vereniging van mede-eigenaars.

Bescherming van de inhoud in openlucht

Antennes, zonnetenten, uithangborden (niet voor beroepsgebruik) van de mede-eigendom of een individuele mede-eigenaar en balkonmeubilair van individuele eigenaars zijn beschermd tegen schade door storm of natuurrampen tot 6 900 euro1.

Bijstand 24u/24

Is voor de gemeenschappelijke delen de tussenkomst van een technicus nodig om bijvoorbeeld de garagepoort te deblokkeren of een afvoer te ontstoppen? Building Assist is dag en nacht bereikbaar en brengt u in contact met een kwaliteitsvakman. Verplaatsingskosten, werkuren en materialen voor een voorlopige herstelling worden vergoed tot 400 euro (waarvan maximaal 150 euro voor de materialen). Zonder vrijstelling en tot drie keer per jaar. Ook een bewoner kan voor zijn privaat deel op eigen kosten een beroep doen op een vakman via Building Assist. Heeft hij een Pack Woning & Assist+ van AG Insurance, dan worden de kosten aan dezelfde voorwaarden vergoed.

Tussenkomst hospitalisatie of overlijden

Als een mede-eigenaar gewond raakt door een verzekerd schadegeval of door CO-vergiftiging, dan krijgt hij een tussenkomst voor zijn medische kosten. De vergoeding bedraagt tot 6 500 euro1 per jaar per slachtoffer en tot 29 800 euro1 per schadegeval. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het schadegeval of door de CO-vergiftiging, dan kan de vergoeding gebruikt worden voor de begrafeniskosten.

1. Afgerond geïndexeerd bedrag (ABEX 809, juli 2019).

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​Om de voordelen van Pack Building+ te kunnen genieten, moeten het gebouw en de inhoud verzekerd zijn via een brandverzekering Top Woning of Top Kantoor van AG Insurance.

Pack Building+ is een interessante uitbreiding op uw Top Woning of Top Kantoor brandverzekering en geldt op dezelfde locaties als deze brandverzekering. De waarborg Building Assist geldt alleen voor het gebouw dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden.

Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Tenzij u daar minstens drie maanden voor het einde van het contract bezwaar tegen aantekent.

 
verzekering appartementsgebouw  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Contacteer gewoon uw verzekeringsadviseur en hij bekommert zich om uw schade.

Hulp nodig bij een dringend probleem in de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

Bel 24u/24 naar Building Assist op het nummer 02 664 46 70

Wat is niet verzekerd?

 • Een schadegeval dat opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde.
 • In de waarborg Building Assist: definitieve herstellingen of onderhoudswerken.
 • Eigendommen in openlucht waarvoor de mede-eigenaar geen inhoudsverzekering heeft afgesloten bij AG Insurance.
 • Schaderegelingskosten voor schade hersteld in natura en voor vergoedingen uitgekeerd op basis van de waarborgen Natuurrampen Tariferingsbureau, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw, Expertisekosten, Verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers.

Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte reikwijdte van deze waarborgen: klik op de tab 'Algemene voorwaarden' hieronder of vraag gratis advies aan uw verzekeringstussenpersoon.

verzekering appartementsgebouw  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.