Pack Home & Assist+
Bijstand, zelfs zonder schade, en extra bescherming voor uw verhuurder woning.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg Pack Home & Assist+.
Bijstand 24 uur per dag

U hebt met Home Assist de klok rond een bijstand aan uw zijde voor dringende herstellingen. Ook al is de schade niet gedekt.

Verzekering tegen schroeischade

U krijgt een schadevergoeding van maximaal 2500 euro*** voor de schade aan het gebouw die hitte veroorzaakt zonder vlammen of rook.

 


Waarvoor kan ik Pack Home & Assist+ gebruiken?

U verzekert het huis of appartement dat u verhuurt met een brandverzekering, maar u wilt nog extra bescherming als verhuurder. U kunt daarom met Pack Home & Assist+ enkele voordelen toevoegen aan uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance.

U krijgt een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling, als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*. Behalve als het gaat om schade na uitwerking van elektriciteit, daarvoor is de contractuele vrijstelling steeds van toepassing.

U kunt ook rekenen op bijstand voor het huis of appartement dat u verhuurt. Gaat de elektrische garagepoort niet meer dicht? Wil de verwarmingsketel niet meer in gang schieten? Of hebt u andere dringende hulp nodig voor uw huis of appartement? Home Assist is er dan voor u, dag en nacht. Zelfs zonder gedekt schadegeval.

Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?  
Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?
 • Een voordelige toepassing van de vrijstelling
  U hebt een schadegeval gedekt door Top Woning, maar u hebt in de brandverzekering steeds een franchise op de uitbetaalde schadevergoeding. U vermijdt dit eigen risico met Pack Home & Assist+ als het bedrag van de schade meer bedraagt dan 1050 euro*. 

  U geniet dus een vergoeding zonder vrijstelling. Behalve bij schade na uitwerking van elektriciteit of als de schade lager is dan 1050 euro*. Dan is de contractuele vrijstelling van 245 euro** steeds van toepassing.​ 
 • Dag & nacht bijstand: Home Assist
  U kunt als verhuurder gebruikmaken van de bijstand voor uw woning die u verhuurt.

  • Zijn er dakpannen verschoven zonder dat er een storm was?

  • Gaat de achterdeur niet meer op slot?

  • Is er een raam dat niet meer gesloten kan worden?

  • ...

We sturen naar u een vakman als een accidenteel voorval het normale gebruik van de woning verstoort. We nemen de verplaatsingskosten en de eerste 2 werkuren voor onze rekening tot maximaal 200 euro. Er is geen vrijstelling en u hebt tot drie keer per jaar recht op deze service!

 • Een omvangrijke financiële steun voor medische en begrafeniskosten
  U bent geblesseerd na een schadegeval dat uw contract van de Top Woning-brandverzekering dekt? Of u bent het slachtoffer van een CO-vergiftiging? Dan betaalt Pack Home & Assist+ u de medische kosten of begrafeniskosten bij een overlijden terug.
 • Een dekking voor schroeischade
  U bent ook tot 2.500 euro* verzekerd tegen schroeischade, de schade die hitte kan veroorzaken zonder vlammen of rook aan het gebouw (bv. een lamp die het behangpapier beschadigt).

*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)
***Afgerond geïndexeerd bedrag (2517,29 euro - ABEX 744 juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U geniet als verhuurder de waarborgen van Pack Home & Assist+ bij schade aan de woning die u verhuurt in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat doe ik bij schade?  
Wat doe ik bij schade?
 • ​U belt één keer en een specialist neemt uw dossier ter harte
 • Bijstand nodig?
  Als u Home Assist wilt inschakelen voor bijstand aan uw woning die u verhuurt, staat er altijd iemand tot uw dienst

  U moet zelf zo min mogelijk doen: onze specialist stuurt een vakman bij thuis en hij betaalt de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren tot 200 euro. 

  U kunt de hulp van Home Assist inroepen tot drie keer per jaar.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- Een schadegeval Natuurrampen dat verzekerd is volgens de waarborg ‘Natuurrampen – Tariferingsbureau’.
- De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
      - Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
      - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Home&Assist+ Verhuurder  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.