Pack Home & Assist+
Bijstand, zelfs zonder schade, en extra bescherming voor uw verhuurder woning.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg Pack Home & Assist+.
Bijstand 24 uur per dag

U hebt met Home Assist de klok rond een bijstand aan uw zijde voor dringende herstellingen. Ook al is de schade niet gedekt.

Verzekering tegen schroeischade

U krijgt een schadevergoeding van maximaal 2500 euro*** voor de schade aan het gebouw die hitte veroorzaakt zonder vlammen of rook.

 

Waarvoor kan ik Pack Home & Assist+ gebruiken?

U verzekert het huis of appartement dat u verhuurt met een brandverzekering, maar u wilt nog extra bescherming als verhuurder. U kunt daarom met Pack Home & Assist+ enkele voordelen toevoegen aan uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance.

U krijgt een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling, als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*. Behalve als het gaat om schade na uitwerking van elektriciteit, daarvoor is de contractuele vrijstelling steeds van toepassing.

U kunt ook rekenen op bijstand voor het huis of appartement dat u verhuurt. Gaat de elektrische garagepoort niet meer dicht? Wil de verwarmingsketel niet meer in gang schieten? Of hebt u andere dringende hulp nodig voor uw huis of appartement? Home Assist is er dan voor u, dag en nacht. Zelfs zonder gedekt schadegeval.

Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?  
Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?
 • Een voordelige toepassing van de vrijstelling
  U hebt een schadegeval gedekt door Top Woning, maar u hebt in de brandverzekering steeds een franchise op de uitbetaalde schadevergoeding. U vermijdt dit eigen risico met Pack Home & Assist+ als het bedrag van de schade meer bedraagt dan 1050 euro*. 

  U geniet dus een vergoeding zonder vrijstelling. Behalve bij schade na uitwerking van elektriciteit of als de schade lager is dan 1050 euro*. Dan is de contractuele vrijstelling van 245 euro** steeds van toepassing.​ 
 • Dag & nacht bijstand: Home Assist
  U kunt als verhuurder gebruikmaken van de bijstand voor uw woning die u verhuurt.

  • Zijn er dakpannen verschoven zonder dat er een storm was?

  • Gaat de achterdeur niet meer op slot?

  • Is er een raam dat niet meer gesloten kan worden?

  • ...

We sturen naar u een vakman als een accidenteel voorval het normale gebruik van de woning verstoort. We nemen de verplaatsingskosten en de eerste 2 werkuren voor onze rekening tot maximaal 200 euro. Er is geen vrijstelling en u hebt tot drie keer per jaar recht op deze service!

 • Een omvangrijke financiële steun voor medische en begrafeniskosten
  U bent geblesseerd na een schadegeval dat uw contract van de Top Woning-brandverzekering dekt? Of u bent het slachtoffer van een CO-vergiftiging? Dan betaalt Pack Home & Assist+ u de medische kosten of begrafeniskosten bij een overlijden terug.
 • Een dekking voor schroeischade
  U bent ook tot 2.500 euro* verzekerd tegen schroeischade, de schade die hitte kan veroorzaken zonder vlammen of rook aan het gebouw (bv. een lamp die het behangpapier beschadigt).

*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)
***Afgerond geïndexeerd bedrag (2517,29 euro - ABEX 744 juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U geniet als verhuurder de waarborgen van Pack Home & Assist+ bij schade aan de woning die u verhuurt in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat doe ik bij schade?  
Wat doe ik bij schade?
 • ​U belt één keer en een specialist neemt uw dossier ter harte
 • Bijstand nodig?
  Als u Home Assist wilt inschakelen voor bijstand aan uw woning die u verhuurt, staat er altijd iemand tot uw dienst

  U moet zelf zo min mogelijk doen: onze specialist stuurt een vakman bij thuis en hij betaalt de factuur voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren tot 200 euro. 

  U kunt de hulp van Home Assist inroepen tot drie keer per jaar.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- Een schadegeval Natuurrampen dat verzekerd is volgens de waarborg ‘Natuurrampen – Tariferingsbureau’.
- De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
      - Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
      - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Home&Assist+ Verhuurder  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.