samen huren verzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Meerdere huurders voor één pand

Hierop moet u letten als mensen samen huren

​In tijden van economische crisis gaat men op zoek naar creatieve woonoplossingen. Daarom huren steeds meer mensen samen een pand. Waarop moet u daarbij letten als verhuurder?

​Financiële redenen kunnen een argument zijn om samen te huren. Maar soms vinden mensen het ook gewoon een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en een sociaal leven op te bouwen. Als de vraag stijgt, neemt uiteraard ook het aanbod toe. Meer en meer vastgoedeigenaars verhuren dan ook een pand aan meerdere mensen. Zij delen het huurbedrag, de huurwaarborg, de maandelijkse kosten,…
Maar wat met de aansprakelijkheid?
 
Er is geen specifieke wetgeving in ons land voor mensen die samen huren. De traditionele huurwet is van kracht.
Verminderen

Gedeelde rechten en plichten

​De huurder die het huurcontract ondertekent, draagt de rechten en plichten  die eruit voortvloeien. Als er meerdere huurders zijn, kan een van hen eventueel het contract ondertekenen en het pand dan onderverhuren aan de anderen. Een betere optie is dat u alle huurders het contract laat ondertekenen. Zo kunt u zich bij discussie tot meerdere partijen richten.
 
Neem in de huurovereenkomst steeds een clausule op die de samenhuurders hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk maakt. Concreet, als één van de huurders zijn gedeelte van het huurbedrag niet betaalt, dan kunt u het totale bedrag bij de andere opvorderen. Deze solidaire aansprakelijkheid geldt ook voor de huurwaarborg, het onderhoud en herstellingen.
Verminderen

Opzegging

​De huurovereenkomst kan enkel opgezegd worden als alle huurders dit tegelijk doen. Een eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst door één huurder is niet geldig.
 
Als één van de huurders vertrekt uit het pand, dan betekent dit overigens niet dat de huurovereenkomst zomaar eindigt. Soms vraagt de overblijvende huurder om het gedeelte van de andere partij kwijt te schelden. Als u daartoe bereid bent, beperk dit dan tot de toekomstige verplichtingen, en zeker niet tot eventuele achterstallen die er al waren op het moment van het vertrek.
Bij ‘samen huren’ is het verstandig om het huurcontract door alle huurders te laten ondertekenen.
Verminderen