Schade aangeven

1) Een schadegeval aangeven
2) U hebt uw verzekering afgesloten bij …
3) Uw bevoorrecht aanspreekpunt

Een schadegeval? Diefstal? Een probleem met het gebouw?

Contacteer onmiddellijk uw verzekeringsmakelaar als u een probleem hebt. Hij of zij zal u helpen bij het invullen van uw schadeaangifte. Samen met ons helpt hij/zij u ook met de stappen die u moet ondernemen en de contacten die u moet leggen met experts en/of vaklui.

​Hebt u onmiddellijke bijstand nodig bij een schadegeval? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Bijstand Woning
+32 (0)2 664 75 55

AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
B-1000 Brussel