Corona FAQ
Een vraag?
Contacteer onze partners!
nl

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG ?

U bent getroffen door de coronacrisis en u heeft vragen over de dekkingen of premiebetalingen van uw activiteitsgebonden verzekeringen? Hierna vindt u de antwoorden op uw belangrijkste vragen.

​​​​​​​​
1. Uw schadeverzekeringen (bedrijfsgebouwen, aansprakelijkheid, arbeidsongevallen ….)

AG kent aan zelfstandigen en bedrijven die als gevolg van een overheidsmaatregel hun activiteiten hebben moeten stopzetten, de mogelijkheid toe om betalingsuitstel aan te vragen voor de premies van hun schadeverzekeringen. Dit uitstel kan nog worden bekomen tot 30 september​ 2021. De totale periode van betalingsuitstel mag echter niet meer bedragen dan 9 maanden.

Meer info over de voorwaarden om dit uitstel te bekomen, vindt u op de website van de beroepsvereniging Assuralia.

Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid tot betalingsuitstel, raden we u aan contact op te nemen met uw makelaar.

Ook zelfstandigen en bedrijven die hun activiteiten hebben kunnen verderzetten, maar toch moeilijkheden ondervinden om hun verzekeringspremies te betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeringsmakelaar.

Goed om weten is dat voor een aantal verzekeringen zoals arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, de premies in vele gevallen automatisch worden aangepast aan een beperking van de activiteiten. In dat geval betaalt u aan het begin van het jaar een voorlopige premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming.


2. Uw collectieve verzekeringen ten voordele van uw werknemers  ​

Voor werknemers die zich als gevolg van de corona-crisis in het stelsel van tijdelijke werkloosheid bevinden, heeft AG zich, net als de gehele verzekeringssector, ertoe verbonden om de verzekeringsdekkingen die u voor hen heeft afgesloten (Pensioenopbouw, Overlijden, Hospitalisatie, …) ook tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid verder te zetten en dit tot en met 30 september 2021.

U hoeft AG dan ook niet te melden dat werknemers zich in tijdelijke werkloosheid bevinden. Zij blijven aangesloten bij de verzekeringen die u voor hen afsloot en de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen tot 30 september 2021.

De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien, maar als werkgever krijgt u de mogelijkheid om de premiebetaling voor de betrokken werknemers uit te stellen tot 30 september 2021​.

 

Voor meer info, kan u zich wenden tot uw gebruikelijke contactpersoon bij AG.


Nog vragen ?

Meer gedetailleerde info vindt u op de website van de beroepsvereniging Assuralia.
Meer info over de waarborgen van de verzekeringen van AG vindt u in de rubriek Veel gestelde vragen. ​

​​​​​​