Contacteer de klantendienst

 

​AG Insurance staat altijd klaar om zijn klanten te helpen. Hoe?

Uw verzekeringsadviseur contacteren
 

Hebt u een vraag? Opmerkingen?

Stel uw vragen aan uw verzekeringsadviseur, hij/zij is uw eerste contactpersoon!

Contacteer AG Insurance
 

U hebt eerst contact opgenomen met uw verzekeringsadviseur maar u hebt toch nog een vraag over uw contract of over de afhandeling van een aangegeven schadegeval? Contacteer dan onze diensten.

AG Insurance nv Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel
Toegangsplan
Tel: +32 (0)2 664 81 11
Fax: +32 (0)2 664 81 50
E-mail: info@aginsurance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Alle verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
FATCA/IRS Global Intermediary Identification Number (GIIN) : 6841D2.00021.ME.056
Een klacht
 

Zijn er moeilijkheden met het beheer van uw dossier en hebt u geen oplossing gevonden met uw verzekeringsadviseur of met één van onze medewerkers? Neem dan contact op met de dienst klachtenbeheer van AG Insurance.

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as