tak 26
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Wat gebeurt er met een tak 26 als ik mijn bedrijf verlaat of de vennootschap in vereffening gaat?

​Als uw vennootschap een tak 26-contract onderschrijft, is er geen verzekerde en ook geen begunstigde. Wat gebeurt er dan met een tak 26 als u als bedrijfsleider uit uw bedrijf stapt of als uw vennootschap in vereffening gaat?

Wat is tak 26?

​Een tak 26 is interessant voor vennootschappen en vzw's. Het is een kapitalisatieproduct: de interesten worden niet meteen uitgekeerd, maar bij het oorspronkelijke kapitaal gevoegd om zo mee opbrengsten te genereren.

 

Een tak 26-kapitalisatieproduct levert uw vennootschap een gewaarborgd rendement op en eventueel een jaarlijkse winstdeling. Uw vennootschap betaalt geen premietaks zoals bij een tak 21- of tak 23-verzekering, maar wel roerende voorheffing. Die kan ze echter in mindering brengen van de vennootschapsbelasting. Een vzw betaalt bevrijdende roerende voorheffing.

Verminderen

Wat als u uw bedrijf verlaat?

Uw vennootschap is de onderschrijver van het tak 26-contract en blijft dan ook de eigenaar. Dat verandert niet als u weggaat of overlijdt.

Verminderen

Wat als uw vennootschap in vereffening gaat?

Bij de vereffening van een vennootschap is de enige mogelijkheid voor de vereffenaar om het tak 26-product af te kopen. Hij betaalt dan een afkoopvergoeding en eventueel vindt er ook een financiële correctie plaats. De afkoopwaarde wordt in dat geval gecorrigeerd in functie van de evolutie van de marktrentevoeten.

Verminderen