Andere Gebouwen

Verzeker gebouwen met een specifieke bestemming op maat: industrie, school, kerk, sportcomplex, cultureel centrum, etc en krijg advies over preventie en openbare aanbestedingen.

 • Speciale Risico's voor Opgesomde gevaren​:

  ‘À la carte' dekkingen voor de specifieke risico's waarvan de verzekerde ​waarde de wettelijke limiet voor Eenvoudige Risico's overschrijdt (> 1.624.198 EUR - ABEX 819).
  Mogelijkheid om een waarborg tegen bedrijfsschade te onderschrijven
  En ook tegen diefstal

  Algemene Voorwaarden​

  ​​
Contacteer uw verzekeringsadviseur.Verminderen