Financiële bescherming
De continuïteit van mijn bedrijf verzekeren na een zware schade.
U kunt een verzekering Financiële bescherming onderschrijven als u ook uw brandverzekering bij AG Insurance hebt.
Zekerheid

U beperkt de financiële verliezen en hervat uw normale activiteiten na een zware schade. Geruststellend voor u, uw medewerkers en uw klanten.

Oplossing op uw maat

Tussenkomst gedurende 12 maanden of langer, naargelang de tijd die u nodig hebt om progressief uw activiteit opnieuw uit te oefenen zoals voorheen. Opteer voor een dekking enkel bij brand, of ook na andere perikelen.

Correcte vergoeding

Ook als uw omzet hoger is dan laatst aangegeven. Zonder vrijstelling.

Ook voor onrechtstreekse verliezen

U bent beschermd als uw bedrijf onrechtstreeks getroffen wordt door schade bij een buur of leverancier. Als u daardoor bijvoorbeeld niet in uw gebouw kunt.

 


Waarom is Financiële bescherming iets voor mij?

Als ondernemer wilt u bij een brand of waterschade een faillissement voorkomen. Terwijl uw brandverzekering u helpt om uw bedrijf weer op te bouwen, hebt u een reddingsplan klaar. U wijkt uit naar een tijdelijke locatie. U informeert uw klanten en stelt u hen gerust. U zorgt dat uw medewerkers verder betaald worden.

Reken daarbij op de formule Financiële bescherming. Deze oplossing bezorgt u gemoedsrust want de continuïteit van uw bedrijf is gegarandeerd. U hoeft niet te vrezen voor uw eigen loon en dat van uw werknemers. Terwijl uw bedrijf heropstart, kunt u uw klanten blijven servicen en de contracten met uw leveranciers blijven nakomen.  

 

financiële bescherming  
Wat dekt Financiële bescherming?

Daalt uw omzetcijfer ten gevolge van een schade aan uw gebouw en/of inboedel en is die schade gedekt door uw brandverzekering, dan kunt u rekenen op uw polis Financiële bescherming.

U kiest tussen 2 formules:

1. Commerciële onbruikbaarheid

Deze oplossing is geschikt voor u als uw daginkomsten niet hoger liggen dan 744 euro (ABEX 744). Met een heel eenvoudige formule (omzet – variabele kosten, gedeeld door 365) berekent u uw daginkomsten en kunt u zien op deze oplossing geschikt is voor u. Bij schade krijgt u uw reële verlies vergoed.

2. Omzetcijfer

Deze formule is geschikt voor alle ondernemingen. Ze beschermt uw omzet tot 12 maanden (of meer indien nodig) zodat uw financiële situatie opnieuw wordt zoals vóór de schade. Zolang u elk jaar tijdig uw omzet doorgeeft, komt u bij schade nooit voor verrassingen te staan en betaalt u geen vrijstelling.

U beschermt uw bedrijf enkel na brand, en met de uitgebreide formule ook alle andere schadegevallen:

  • uitwerking van elektriciteit,
  • botsing met verzekerde goederen,
  • arbeidsconflicten en aanslagen,
  • overstroming,
  • andere natuurrampen.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Uw bedrijf in België is beschermd, met inbegrip van 3 privégarages op een ander adres. Ook uw professionele goederen in het gebouw zijn verzekerd.

Professionele goederen die u tijdelijk verplaatst, is verzekerd op eender welk adres in de wereld.

Als u verhuist binnen België, dan bent u voor de privé-inhoud gedurende 120 dagen op beide adressen beschermd (in geval van diefstal is dit 60 dagen).

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

financiële bescherming  
financiële bescherming  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Contacteer meteen uw verzekeringsadviseur. Hij kent uw dossier en helpt u verder. Onze specialisten zeggen u welke noodmaatregelen u kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Als het dringend is, sturen we zelfs een vakman langs om bijvoorbeeld uw dak af te dekken of een lek te dichten.

Uw schadevergoeding komt in orde, maar u moet natuurlijk nog een afspraak regelen met een hersteller. Dat kan wat voeten in de aarde hebben. Als de omstandigheden van de schade het toelaten en u dat wilt, sturen we daarom zo snel mogelijk een vakman langs om de schade te herstellen. Zo beperkt u de gevolgen van een schade voor uw inkomsten en voor de continuïteit van uw bedrijf. Voordeel van deze herstelling in natura? U hoeft niets zelf te betalen en u geniet 6 maanden garantie op de herstelling.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

  • Als u beslist om na een schade uw commerciële activiteit niet te hervatten. De waarborg blijft echter wel gelden als u die beslissing onvrijwillig neemt en als ze ingegeven is door een feit dat aan het licht komt na het schadegeval.
  • Inkomensverlies na een diefstal of poging tot diefstal of door vandalisme of kwaad opzet..
  • Inkomensverlies door materiële schade aan informaticadragers.
financiële bescherming  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!