Top Landbouw
Uw landbouwbedrijf de beste bescherming geven en uw investeringen veilig stellen.
 
Speciaal ontwikkeld voor landbouwbedrijven

Woongedeelte, stallen, hangars, silo’s, landbouwmachines, vee en landbouwproducten: u beschermt alles in 1 enkel contract.

Gerust gemoed

Schade die niet expliciet bij de uitsluitingen staat, is voor 100 % verzekerd.

 


Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

Uw landbouwbedrijf is uw levenswerk. U nam het over van de vorige generatie, uw gezin helpt erin mee en u investeert er veel tijd en energie in. Als er iets fout loopt, wilt u dan ook zo goed mogelijk beschermd zijn. Top Landbouw houdt rekening met de typische kenmerken van landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven en beschermt zowel het privégedeelte als uw gebouwen en inhoud met speciaal ontwikkelde waarborgen.

Uw materieel, vee en landbouwproducten zijn niet alleen in uw bedrijf beschermd, maar ook bij verplaatsingen naar beurzen overal ter wereld. 

landbouw verzekering  
Wat dekt deze verzekering?

Top Landbouw beschermt uw gebouwen en hun inhoud bij schade door:

 • brand,
 • explosie en implosie,
 • bliksem,
 • dieven of vandalen,
 • uitwerking van elektriciteit,
 • storm,
 • hagel,
 • sneeuwdruk,
 • water,
 • natuurrampen,
 • stookolie,
 • glasbreuk,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • etc.

Ook als uw schade aangrenzende gebouwen of andere mensen treft, is uw aansprakelijkheid verzekerd.

Met Top Landbouw beschermt u, naast uw gebouwen en hun inhoud, ook:

uw inkomen
Wanneer u na een brand tijdelijk niet kunt werken of uw bedrijf door een overstroming of na een storm niet toegankelijk is. Hiervoor onderschrijft u de verzekering 'Financiële bescherming'.

uw professionele spullen

De optie Diefstal dekt uw materieel bij diefstal en ook als iemand u op straat hardhandig berooft.

uw materieel en landbouwmachines

Met Top Machines beschermt u de machines die onmisbaar zijn voor uw activiteit. Het is geruststellend om uw landbouwbedrijf niet in de steek te moeten laten bij het minste probleem.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Uw landbouwbedrijf in België is verzekerd, inclusief 1 privégarage op een ander adres. Ook uw machines, vee en landbouwproducten zijn beschermd in uw bedrijfsgebouwen en in andere gebouwen overal ter wereld waar u ze tijdelijk onderbrengt/verplaatst.

Verhuist u binnen België, dan bent u gedurende 120 dagen op beide adressen verzekerd.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

landbouw verzekering  
landbouw verzekering  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Uw verzekeringsadviseur kan u het beste helpen bij schade. Verwittig hem zo snel mogelijk. Samen met AG Insurance vertelt hij u welke noodmaatregelen u snel kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Als het dringend is, sturen we zelfs een vakman langs om bijvoorbeeld uw dak af te dekken of een lek te dichten.

Uw schadevergoeding komt in orde, maar u moet natuurlijk nog een afspraak regelen met een hersteller. Dat kan wat voeten in de aarde hebben. Als het kan en u dat wilt, sturen we daarom zo snel mogelijk een vakman langs om uw schade te herstellen. Voordeel van deze herstelling in natura? U hoeft niets zelf te betalen – ook geen vrijstelling – en u geniet 6 maanden garantie op de herstelling.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?
 • Schade aan broeikassen en serres voor professioneel gebruik en aan hun inhoud.
 • In de waarborg 'uitwerking van elektriciteit': schade aan de inhoud voor professioneel gebruik en het verlies van pluimvee door een temperatuurverandering die het gevolg is van het stilvallen van of een storing in de productie van koude of warmte.
 • Schade aan dieren buiten een constructie, behalve wanneer het gaat om bliksem of elektrocutie.
 • Natuurrampen aan oogsten die nog niet binnengehaald zijn. Gewassen in serres blijven wel verzekerd.
landbouw verzekering  
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!