Pack Speciale risico’s+
Uw handelspand, materieel en handelswaren extra beschermen met 5 bijkomende waarborgen, zodat u bij schade niet voor verrassingen komt te staan.
U kunt deze verzekering onderschrijven als u ook de brandverzekering Top Handel – Speciale Risico’s van AG hebt.
Zekerheid:

U kunt gerust zijn bij een botsing door een voertuig binnen of buiten het verzekerde gebouw.

Op uw maat:

Extra bescherming voor uw gebouwen.

Financiële gemoedsrust:

U wordt na schade aan de gebouwen vergoed volgens de nieuwe verplichte bouwnormen.

 


Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

​​Het Pack Speciale Risico’s+ is een interessante aanvulling van uw verzekering Top Handel – Speciale Risico’s en biedt u een extra dekking met enkele specifieke voordelen.

Pack Speciale Risico’s+  
Wat dekt deze verzekering?

​​​​​Nieuwe investeringen 

Alle nieuwe investeringen aan de verzekerde gebouwen en het materieel zijn automatisch gedekt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 10% van het totaal verzekerde bedrag gebouw en materieel per risicoadres, en dit gedurende 180 dagen te rekenen vanaf de dag van de verwerving. 

Botsen 

De waarborg “Botsen” wordt uitgebreid tot botsen door een voertuig, werfmachine of hun lading wanneer deze zich voordoet binnen of buiten de constructies en die schade veroorzaakt aan het gebouw of aan de inhoud door u of uw gasten. 

Sanering van de door stookolie vervuilde grond 

De sanering van de door stookolie vervuilde grond voorzien in de waarborg “Schade door stookolie” wordt uitgebreid tot 25.000 EUR en is eveneens verworven indien de opslagtank geheel of gedeeltelijk dient tot de verwarming van het professioneel gedeelte van het gebouw. 

Kosten voortkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen 

De waarborg “kosten voorkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen” wordt uitgebreid tot de delen van het gebouw bestemd tot professioneel gebruik dat u verzekerd in uw hoedanigheid van eigenaar. 


Onroerende beschadiging

De waarborg “Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven” is verworven tot 14.265,26 EUR en wordt uitgebreid tot de onroerende schade die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies, in de mate dat de overheden geen of onvoldoende tussenkomst bieden voor de verwijdering van graffiti, en dit ten belope van maximaal 7.132,63 EUR.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?
  • Nieuwe investeringen gerealiseerd na de 180 dagen vanaf de dag van de verwerving
  • Als de schade aan het verzekerde gebouw niet meer bedraagt dan 12.500 EUR (niet geïndexeerd), dan komen we tussen voor de bijkomende kosten verbonden aan nieuwe verplichte bouwnormen indien deze normen u opgelegd worden in de voorwaarden van de meldingsplicht of de bouwvergunning noodzakelijk voor de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw
  • Het verwijden van graffiti door overheid.

Pack Speciale Risico’s+  
Pack Speciale Risico’s+  
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​​Uw handelszaak in België is verzekerd, alsook ook uw professionele spullen zijn beschermd in uw handelspand.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​​Bel uw verzekeringsadviseur. Hij is de geknipte persoon om uw schadedossier op te volgen.

Pack Speciale Risico’s+  
 
 

​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten