Rechtsbijstand Brand
Zeker zijn dat een aansprakelijke tegenpartij of uw brandverzekeraar de schade aan uw bedrijfsgebouw en inhoud zal vergoeden.
U kunt de waarborg Rechtsbijstand onderschrijven als u ook uw Brandverzekering bij AG Insurance hebt.
Tot 50 000 euro

Om voor de rechter de vergoeding van schade aan uw bedrijfspand af te dwingen.

Beschermd tegen insolvabiliteit van anderen

U wordt vergoed, zelfs als de tegenpartij de schade niet kan betalen.

Voorschot op de schadevergoedingen

U hoeft het einde van het proces niet te wachten of tot de verzekeraar van de tegenpartij u vergoedt.

Vrije keuze advocaat

U bepaalt wie u belangen verdedigt voor de rechtbank.

 Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

De waarborg Rechtsbijstand is een onmisbaar vangnet als uw bedrijfspand beschadigd raakt en er daarna discussies ontstaan.

Schade bij de buren

Stel dat een brand bij de buren zich uitbreidt naar uw handelspand en die schade niet vergoed wordt door uw brandverzekering of onder de vrijstelling valt. Dan helpen gespecialiseerde mensen u om een schadevergoeding te krijgen van de aansprakelijke. Ze proberen eerst via een minnelijke regeling, daarna als het nodig is via de rechtbanken. Ondertussen krijgt u een voorschot tot 20 000 om de schade snel te herstellen.

Als blijkt dat de tegenpartij de schade niet kan vergoeden, dan doet uw rechtsbijstand dat tot een bedrag van 15 000 euro.

Discussie met AG Insurance

Stel dat er na een brand in uw bedrijf een discussie ontstaat met AG Insurance over het feit of de schade al dan niet verzekerd is. Of dat u het niet eens bent met de voorgestelde schadevergoeding. Ook dan kunt u rekenen op de onafhankelijke bijstand van specialisten. Als het nodig is, vergoeden zij ook de tegenexpertise.

Rechtszaak

Stel dat u naar aanleiding van een brand in uw bedrijf voor de strafrechter moet verschijnen. Een advocaat naar keuze verdedigt uw rechten, uw rechtsbijstand vergoedt de gerechtskosten.

rechtsbijstand brand  
Wat dekt deze verzekering?

De Rechtsbijstand zorgt voor financiële gemoedsrust als uw handelspand of inhoud schade lijdt die niet vergoed wordt door uw eigen brandverzekering Top Brand Professionele activiteiten. Ze helpt u om die schade te verhalen op de aansprakelijke en vergoedt daarbij de kosten en erelonen van:

  • expertises en onderzoek,
  • uw advocaat,
  • de gerechtelijke procedure.

Zodra vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is, kunt u rekenen op een voorschot op zijn schadevergoeding, tot 20 000 euro.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

U kunt rekenen op rechtsbijstand voor elk verzekerd feit dat zich in België voordoet.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

rechtsbijstand brand  
rechtsbijstand brand  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij verwittigt Providis. Deze gespecialiseerde en onafhankelijke afdeling van AG Insurance behandelt enkel rechtsbijstanddossiers. Deze specialisten begeleiden u door het hele proces om een schadevergoeding te krijgen en informeren u regelmatig over de stand van zaken.

 

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

  • de kosten en erelonen die u gemaakt hebt vóór u onze tussenkomst vroeg zonder dringende noodzaak,
  • de boetes, opcentiemen en transacties met het openbaar ministerie,
  • de feiten die buiten België gebeurd zijn,
  • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van hinder veroorzaakt door geluid, geur, stof, golven of stralingen, verlies van uitzicht, lucht of licht in geval van verhaal gebaseerd op het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder).
rechtsbijstand brand  
 
 

​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!