Cashverzekering
Uw geld extra beschermen zodat uw dag- en weekinkomsten veilig zijn.
U kunt de Cashverzekering onderschrijven als u ook de Brandverzekering van AG Insurance hebt.
Zonder vrijstelling

Zelfs als uw geld verloren gaat bij een brand, natuurramp of waterschade.

Fiscaal aftrekbaar

U betaalt slechts twaalf euro per maand per vestiging en trekt de premie volledig af als beroepskost.

Verregaand

U bent ook verzekerd als klanten met valse biljetten betalen.

Uitgebreid verzekerd bij diefstal

Niet alleen bij diefstal van geld uit uw handelszaak, maar ook bij u thuis en tijdens het vervoer naar de bank.

Extra beschermd

Als uw geld bij brand, waterschade of natuurramp verloren gaat, wordt u uitgebreider vergoed.

 Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

​Elke dag gaat er in uw handelszaak heel wat geld over de toonbank. U brengt het zo vaak als mogelijk naar de bank, maar soms ligt het een week in uw kluis of neemt u een deel mee naar huis. Dat brengt natuurlijk een zeker risico mee: uw geld kan gestolen worden in uw zaak, onderweg of thuis. Maar ook bij een brand of overstroming gaat het verloren. Dankzij de Cashverzekering blijft u echter nooit met een financiële kater achter. Ze beschermt u ook als u te goeder trouw valse biljetten aannam.

cashverzekering  
Wat dekt deze verzekering?

De Cashverzekering biedt bescherming voor uw geld én alle betaalmiddelen die in België toegelaten zijn:

 • muntstukken en bankbiljetten,
 • bankcheques en traveller cheques,
 • maaltijdcheques en cadeaucheques,
 • gsm-herlaadkaarten,
 • postzegels en fiscale zegels,
 • dienstencheques,
 • obligaties en aandelen,
 • handelspapieren.

Alleen loterijbiljetten en kortingsbonnen zijn niet verzekerd.

Met de Cashverzekering kunt u rekenen op een uitgebreide bescherming bij:

 • valse biljetten: tot 2 239* euro per jaar en per vestiging,
 • diefstal in uw verzekerde handelszaak:
  • tot 3 921* euro per vestiging als de diefstal buiten de openingsuren gebeurt,
  • tot 11 204* euro als de diefstal tijdens de openingsuren gebeurt.
 • diefstal tijdens het transport:
  • tussen uw professionele vestigingen, naar uw woning of uw bank,
  • tussen verschillende leverpunten,
  • tijdens ambulante activiteiten, bv. op een markt.

Bij een diefstal met geweld of onder bedreiging tijdens het transport kunt u rekenen op een vergoeding tot 11 204* euro.

* Bedragen volgens ABEX 744

 

 

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

U bent beschermd:

 • in al uw vaste en mobiele vestigingen in België die via uw brandverzekering verzekerd zijn. Buitenlandse vestigingen of verkooppunten moeten via een andere verzekeraar verzekerd zijn.
 • bij u thuis,
 • bij transport.

U bent beschermd als een diefstal met geweld gebeurt en als de dief u, een gezinslid of een medewerker bedreigt. U bent zowel tijdens als buiten de openingsuren verzekerd.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

cashverzekering  
cashverzekering  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?
 1. Dien meteen klacht in bij de politie als u een (poging tot) diefstal vaststelt of ontdekt dat biljetten vals zijn.
 2. Meld het voorval met behulp van uw verzekeringsadviseur binnen 24 uur aan AG Insurance en vermeld het nummer van het proces-verbaal van de politie.
 3. Vergeet niet uw bank- en kredietkaarten te blokkeren.
 4. Verzamel zo veel mogelijk bewijs voor de verdwenen waarden, bv. facturen of kastickets.

TIP: maak dagelijks of heel regelmatig een overzicht van uw inkomsten. Bewaar dat overzicht niet alleen op uw computer, maar maak een kopie.

Welke schade is niet verzekerd?
 • ​schade die veroorzaakt wordt tijdens het transport door de post,
 • verduistering door vervalsing of valsheid in geschrifte en elke rekenfout,
 • als de waarden achtergelaten worden in een voertuig of zonder bewaking of beveiliging achterblijven in een van uw vestigingen of op een plek die voor het publiek toegankelijk is.

Deze handelszaken zijn uitgesloten:

 • nachtwinkels,
 • wisselagenten,
 • professioneel waardentransport,
 • tiercékantoren en bookmakers.
cashverzekering  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten