Nieuwe verzekering voor teelschade
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Nieuwe verzekering voor teeltschade - intekenen mét subsidie tot 15 mei 2020

Een hagelbui of een periode van droogte kan voor landbouwers het verschil maken tussen een degelijk en een verloren jaar. Het klimaat verandert. Landbouwers merken de laatste jaren dat hun teelt vaker dan vroeger lijdt onder extreme weersomstandigheden me

​​​​​​​​​​​​Waarom een Brede Weersverzekering voor landbouwers?

Françoise Vanhove en Henny Biemans van respectievelijk AG en Hagelunie zijn blij met de oplossing die de Vlaamse overheid biedt voor landbouwers. “Op deze manier kunnen landbouwers tegen een relatief betaalbare prijs hun producten verzekeren en blijven bestaan als er  extreem weer is geweest" alus Henny Biemans. “En natuurlijk helpen wij hen met een eerlijke faire afhandeling van de schade aan het gewas. De taxateurs van Hagelunie zijn zelf ook landbouwer en hebben verstand van gewassen en door onze jarenlange opgedane kennis ook van het schadeverloop van deze gewassen."


“De laatste jaren volgen extreme weersomstandigheden elkaar snel op: landbouwers zagen hun oogst verloren gaan door hagel, storm en droogte. De kosten van de langdurige droogte in de zomer van 2018 werden - alleen al voor Vlaanderen - geschat op 100 miljoen euro. De risico's die gepaard gaan met klimaatverandering zullen in de toekomst alleen maar toenemen", vertelt Françoise Vanhove, Development Commercial Property.

"Tot vorig jaar konden landbouwers een beroep doen op het Rampenfonds van de Vlaamse overheid. Vanaf 2020 kunnen Vlaamse landbouwers hun gewassen verzekeren tegen klimaatrisico's via een erkende Brede Weersverzekering. Deze verzekering is er enkel voor land- en tuinbouwers met een open teelt waarvan de percelen gelegen zijn in Vlaanderen. In Wallonië kan men tot op heden een beroep blijven doen op het Rampenfonds van de Waalse overheid voor deze schade."

“Een hagelbui of een periode van droogte kan het verschil maken tussen een degelijk en een verloren jaar. Met de erkende Brede Weersverzekering kunnen landbouwers de inkomsten uit open-teeltgewassen veiligstellen, ook bij extreme en ongunstige weersomstandigheden. Het doel van deze verzekering is om de continuïteit van de activiteit te garanderen, niet om tussen te komen voor kleine schade."

Subsidie voor landbouwers

De Vlaamse overheid geeft vanaf 2020 een subsidie van 65% op de totale jaarpremie aan Vlaamse landbouwers die een erkende Brede Weersverzekering afsluiten. Deze is gegarandeerd tot 2022. Meer details hierover kunnen gevonden worden op de website van de Vlaamse Overheid.

De subsidie moet aangevraagd worden op de verzamelaanvraag, vóór 15 mei 2020.

Françoise Vanhove: "Landbouwers die hun gewassen willen beschermen tegen schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, kunnen niet langer rekenen op het Rampenfonds. Daarom is het belangrijk dat ze snel actie ondernemen: nog tot 15 mei 2020 kunnen ze hun subsidie aanvragen in hun verzamelaanvraag voor de teelten die ze wensen te verzekeren via een Brede Weersverzekering."

“Landbouwers hebben recht op de subsidie tot 2025. Maar de subsidie van 65% blijft enkel gegarandeerd voor de grootste verzekerde oppervlakte in de jaren 2020, 2021 en 2022. Bijkomende oppervlakte die men na 2022 nog wil verzekeren, kunnen nog in aanmerking komen voor de subsidie, maar het subsidiebedrag zal dan afhankelijk zijn van het beschikbare budget van de overheid. Daarom is het belangrijk dat landbouwers een zo groot mogelijk gebied verzekeren tegen 2022, zodat ze de subsidie hiervoor tot in 2025 kunnen ontvangen. Makelaar kunnen landbouwers hierin adviseren."

Waarom werkt AG Insurance samen met Hagelunie?

"Het is een aanvulling op de Top Landbouw verzekering van AG", vertelt Magali Lens. "Als belangrijke marktspeler willen we landbouwers alle noodzakelijke verzekeringsproducten kunnen aanbieden. Dit type verzekering bestond nog niet in België. AG Insurance heeft daarom, gekozen om samen te werken met Hagelunie, een solide partner, en de Brede Weersverzekering van Hagelunie aan te bieden aan onze klanten. Zij hebben ook in tegenstelling tot onze concurrenten veel taxateurs beschikbaar die zelf ook uit de landbouwsector komen en jarenlange ervaring hebben.

“Hagelunie is al 80 jaar actief als verzekeraar van land- en tuinbouw, waarvan al 50 jaar operationeel in België in de landbouw voor hagelverzekeringen in open teelten en verzekeringen voor serres. Inmiddels heeft het bedrijf klanten wereldwijd. Daarom hebben we een strategische en exclusieve samenwerking opgezet. Wij kennen de Belgische landbouwsector, Hagelunie is dé expert op het gebied van gewassen en gewasverzekeringen."

 

Wat is er gedekt in de Brede Weersverzekering?

Magali Lens, Development Commercial Property: "De Brede Weersverzekering biedt een uitgebreide bescherming aan landbouwers die hun inkomsten uit open teelten veilig willen stellen. Alle niet-permanent overkapte teelten in akkerbouw, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij komen in aanmerking om verzekerd te worden.

“De Brede Weersverzekering dekt alle schade aan de gewassen door extreme weersomstandigheden zoals droogte, regenval, vorst, ijzel, hagel en storm."

“Bovendien is deze verzekering flexibel: landbouwers kunnen zelf bepalen welke teelten ze willen verzekeren. Echter als men een teelt wil verzekeren, moet men wel alle percelen ervan aanbieden ter verzekering voor de erkende Brede Weersverzekering van Hagelunie, aangeboden door AG. Daarin kunnen makelaars helpen."

“Wat niet gedekt wordt binnnen deze verzekering is schade die niet weersafhankelijk is, schade door planten- en gewasziekten, schade door waterverontreiniging of schade die veroorzaakt wordt door trillen, verzakken of verschuiven van de grond."

 

Stevig marktaandeel in de agrarische sector

AG Insurance is prominent aanwezig in de agrarische sector, onder andere via het verzekeringsproduct Top Landbouw. Deze verzekering beschermt gebouwen (privéwoning, stallen, hangars en silo's), landbouwmachines en dieren. Maar liefst 27% van alle Vlaamse landbouwers kiezen voor deze verzekering om hun landbouwbedrijf de beste bescherming te geven en om hun investeringen veilig te stellen.

Magali Lens: "Voor AG Insurance is het vanzelfsprekend om landbouwers een reeks waarborgen te bieden die zowel gebouwen als machines dekken. Deze waarborgen combineren we in één enkele verzekeringspolis, wat gemoedsrust geeft aan mensen die veel tijd en energie in hun activiteiten investeren. De nieuwe Brede Weersverzekering is een uitstekende aanvulling en uitbreiding op deze bestaande verzekering."

 

Gelieve kennis te nemen van de IPID-fiche voor het onderschrijven een contract.