verplichtingen werkgever wet verwilghen

Uw medewerkers informeren

Wat zegt de wet-Verwilghen?

​De wet-Verwilghen (20 juli 2007) beschermt de werknemers die uw bedrijf verlaten en daardoor niet langer aangesloten zijn bij uw gezondheidszorgverzekering. Al op het moment dat ze bij de verzekering aansluiten, moet u ze melden dat ze een wachtpolis kunnen onderschrijven. Die zorgt ervoor dat hun hospitalisatieverzekering ook in de toekomst betaalbaar blijft. En wanneer ze uw bedrijf verlaten, moet u ze inlichten dat ze hun verzekering individueel kunnen verderzetten, zonder medische rompslomp of uitsluiting van bestaande aandoeningen. Zo blijven ze ononderbroken en levenslang beschermd.

Meld werknemers die uw kmo verlaten dat ze hun gezondheidszorg individueel kunnen verderzetten.

Wat deelt u mee?

  • Dat hij recht heeft op een individuele voortzetting (AG Care Hospitalisatie) onder voorwaarde dat hij twee jaar lang onafgebroken verzekerd moet geweest zijn (bij één of meerdere privéverzekeraars).
  • Dat hij een termijn heeft van dertig dagen om de aanvraag in te dienen.
  • Vanaf wanneer hij niet langer beschermd is door de hospitalisatieverzekering van uw bedrijf.

 

Wanneer deelt u dit mee?

Ten laatste dertig dagen nadat de bescherming wegvalt moet u uw werknemer op de hoogte brengen. Zodra hij deze informatie heeft, krijgt hij zelf dertig dagen om een nieuwe aanvraag in te dienen bij AG Insurance om de verzekering voort te zetten. Hij kan zijn bescherming dan ononderbroken verderzetten, zonder medische rompslomp of uitsluitingen van bestaande aandoeningen.

 
Meld uw huidige en toekomstige werknemers dat ze nu al kunnen zorgen voor een gunstig tarief wanneer ze later hun hospitalisatieverzekering individueel voortzetten. Dankzij AG Care Vision zal hun latere tarief immers berekend worden op basis van de leeftijd die ze hadden toen ze dit product onderschreven. En dat komt voor hen veel voordeliger uit.

Wat deelt u mee?

  • Dat uw werknemer zijn latere individuele voortzetting kan voorbereiden via AG Care Vision.
  • Het informatiedocument dat u uw werknemer laat tekenen voor ontvangst.

 

Wanneer deelt u dit mee?

Onmiddellijk bij de indiensttreding.

Verminderen